ZARZĄD POWIATOWY ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RP WICI

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 60

tel: (041) 378 29 46

Zadzwoń

Kategorie: Organizacje, Fundacje i Stowarzyszenia / Samorządy,urzędy,instytucje /

Dane teleadresowe:

ZARZĄD POWIATOWY ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RP WICI

Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 60


tel: (041) 378 29 46

Zadzwoń

WARTO SIĘ UCZYĆ I MIEĆ DOBRE WYNIKI W NAUCE!!!

To szansa dla młodzieży studenckiej w uzyskaniu pomocy finansowej w Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów - Wspierania edukacji Młodzieży Wiejskiej powołana w 1999 roku, przyznająca corocznie stypendia naukowe wspierając tym samym uczącą się młodzież wiejską. Założyciele, Zofia i Władysław Pokusa wywodzący się z Oblekonia, (w latach 30 -tych Władysław Pokusa Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW RP "Wici") znając trudne warunki oraz ograniczony dostęp młodzieży do edukacji ze środowisk wiejskich, przeznaczyli cały dorobek życia na dorobek fundacji pomagającej studentom. Fundatorzy ponadto ustanowili dodatkowy zapis mówiący, że "preferowani do uzyskania stypendium będą kandydaci z powiatu buskiego, a w szczególności Oblekonia, Stopnicy i okolic".

WARTO Z TEJ POMOCY SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁYM ROKU

Zwłaszcza dlatego, że fundacja określa z jakiego terenu stypendia są przyznawane. W tym roku stypendia uzyskało 5 osób z naszego powiatu z Gminy Nowy Korczyn 3 osoby, Pacanów 1 osoba, Busko Zdrój 1 osoba, z czego ZMW opiniowało 4 osoby z pośród tegorocznych stypendystów. Gratulujemy!!! Należy pobrać wniosek o stypendium w swojej uczelni lub z Biura Fundacji, wypełnić i przesłać (może być za naszym pośrednictwem) z wymaganymi załącznikami na adres:

Fundacja im. Zofii i Władysława Pokusów - Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
ul.. Emiliana Czyrniańskiego 8
30 - 698 Kraków


Termin składania wniosków - do końca września każdego roku!!! Wysokość stypendium uzależniona jest od osiąganych wyników zgodnie z Regulaminem Stypendium pkt 6.
Ocena stypendium:

4,01- 4,20 300zł
4,21- 4,40 325zł
4,41- 4,60 350zł
4,61- 4,80 375zł
4,81- 5,00 400zł.

Więcej informacji można uzyskać w naszej siedzibie:

Zarząd powiatowy ZMW RP"Wici"
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko-Zdrój

Dyżury w każdą środę 9:00-13:00 pok. 20


Odslon: 37168Obiekt niezweryfikowany