Usuwanie barszczu Sosnowskiego - Agroinnowacje

Dane teleadresowe:

Kielce, ul. Bp. Mieczysława Jaworskeigo 14

tel: 606 822 477

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Usługi inne / Rolnictwo i leśnictwo /

Dane teleadresowe:

Usuwanie barszczu Sosnowskiego - Agroinnowacje

Kielce, ul. Bp. Mieczysława Jaworskeigo 14


tel: 606 822 477

Zadzwoń Strona firmowa

Firma AGROINNOWACJE - Zwalczanie roślin inwazyjnych, proponuje Państwu współpracę w zakresie powstrzymywania ekspansji, roślin niebezpiecznych tj. barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky) i barszczu Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum), która powoduje zmianę ekosystemów opanowanych przez te gatunki. W świetle obowiązujących przepisów polskich oraz unijnych, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego i Mentegazziego stało się sprawą priorytetową.

Jesteśmy firmą, która w zakresie zwalczania roślin inwazyjnych stawia na skuteczne i efektywne rozwiązania, tym samym nie zagrażając życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu.

  •  Pracownicy naszej Firmy posiadają wykształcenie kierunkowe w zakresie ochrony środowiska.
  •  Posiadamy Certyfikat Fundacji Palący Problem - Heracleum, który upoważnia nas do walki z roślinami inwazyjnymi.
  •  Pozyskaliśmy wiedzę w zakresie profesjonalnego niszczenia inwazyjnych gatunków roślin, przede wszystkim barszcz  Sosnowskiego i Mantegazziego na różnych użytkach rolnych (polach uprawnych, łąkach i pastwiskach, terenach nieużytkowanych  rolniczo, lasach oraz na terenach chronionych).

Oprócz tradycyjnych technik zwalczania roślin inwazyjnych (mechaniczne i chemiczne), Firma AGROINNOWACJE - Zwalczanie roślin inwazyjnych zamierza stosować urządzenie i metodę PASTWA. Metoda Jana Pastwy, założyciela Fundacji „Palący Problem – Heracleum” jest metodą skuteczną, opartą na innowacyjnym sprzęcie, który jest objęty ochroną patentową. W oparciu o jego wykorzystanie, opracowano „Metodę i technikę PASTWA”. Systematyczne działanie przez kolejne lata praktycznie likwiduje dane stanowisko barszczu. Można uzyskać bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu barszczu (sięgającą 98%) a co najważniejsze, okoliczne rośliny pozostaną bezpieczne.

Jesteśmy gotowi  przyjąć zlecenia na usługę profesjonalnego zwalczania barszczu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Cena uzależniona będzie od zakresu prac, stosowanej metody i techniki, ukształtowania terenu oraz liczebności osobników. Oferujemy również swą pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji stanowisk występowania barszczu na terenie gminy.

Zajmujemy się zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego w rejonie województwa świętokrzyskiego oraz innych województw.

Kompleksowe zwalczanie obejmuje:

  •     rozpoznanie płatów lub osobników w obrębie stanowiska na danej działce ewidencyjnej,
  •     oznakowanie działki tablicami informacyjnymi,
  •     dobór optymalnych metod zwalczania wg aktualnego stanu wiedzy,
  •     zniszczenie żywych osobników optymalnymi metodami, dobranymi do warunków lokalnych, nie dopuszczając do wydania nasion,
  •     bezpieczną utylizację biomasy pozostałej po niszczeniu.
  •     pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji stanowisk występowania barszczu na terenie gminy

Zapraszamy do współpracy

AGROINNOWACJE - Zwalczanie roślin inwazyjnych
tel. 606 822 477
www.barszczsosnowskeigo.eu


Odslon: 23143

Data ostatniej weryfikacji: 2015-12-22