Uroczystość w PSP nr 2 w Busku-Zdroju z okazji przyznania placówce Złotego Odznaczenia Jakości

Dodał: Marta Data: 2024-02-19 09:34:39 (czytane: 4414)

W pierwszym tygodniu ferii, 15 lutego 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju odbyła się niecodzienna uroczystość mająca na celu uczczenie ogromnego sukcesu placówki, jakim było zdobycie pierwszego miejsca w ogólnopolskim plebiscycie 'Podstawowa Szkoła Roku 2024'.

Zobacz

Organizatorami wydarzenia byli: Pan Dariusz Kumor – dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Chrzanowska – wicedyrektorka, grono pedagogiczne, pracownicy niepedagogiczni  oraz przedstawiciele uczniów i rady rodziców.

Honory gospodarza spotkania pełnił dyrektor szkoły, który powitał zaproszonych gości i w krótkim przemówieniu podkreślił cele uroczystości.

 Zobacz

Słowa powitania skierował do Świętokrzyskiego Wicekuratora  Oświaty – Pani Katarzyny Nowackiej, Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój - Pana Waldemara Sikory, starszego wizytatora  Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pani  Ireny Sobieraj oraz do Dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Busko-Zdrój, którzy zaszczycili Szkołę swoją obecnością.  
Pan dyrektor podziękował również wszystkim pracownikom szkoły oraz przedstawicielom uczniów i radzie rodziców  za włączenie się w przygotowanie  uroczystości.

Następnie przypomniał, że w tym roku plebiscyt "Podstawowa Szkoła Roku 2024" zakończył się dla PSP nr 2 w Busku -Zdroju spektakularnym sukcesem. Spośród 13 002 zgłoszonych szkół  najlepsze placówki w kraju zostały wyłonione poprzez aktywny udział uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy oddali łącznie ponad  198 tys. głosów.
Najwyższe wyróżnienie w kraju zdobyła buska ”dwójka”, uzyskując liczbę 11 880 głosów. To nie tylko zaszczyt dla placówki, ale również dowód na ogromne wsparcie społeczności szkolnej przez uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich jej sympatyków.

Imponujący dla szkoły finał plebiscytu zdopingował dyrekcję i nauczycieli  do uświetnienia go poprzez zorganizowanie środowiskowej uroczystości z udziałem tak znamienitych gości.  

 Zobacz

Dyrektor podkreślił, że Złote Odznaczenie  Jakości przyznane szkole w plebiscycie „Podstawowa Szkoła Roku 2024" to nie tylko uhonorowanie  osiągnięć placówki, ale także  bodziec do dalszego rozwoju. Tak  prestiżowe wyróżnienie zobowiązuje do dalszych starań o   utrzymanie ambitnych standardów nauczania oraz społecznego zaufania.

Następnie dyrektor z dumą stwierdził, że PSP nr 2 w Busku -Zdroju prezentuje wysoki poziom nauczania, innowacyjne podejście do edukacji, czego dowodem są liczne sukcesy uczniów w konkursach oraz Dobre Praktyki realizowane przez szkołę i zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Placówka może się także pochwalić nowoczesną infrastrukturą, która zapewnia optymalne warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia.

Zobacz

 

Po przemówieniu dyrektora nauczycielka p. Jadwiga Kubicka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Renatę Seremak i p. Renatę Kręt przybliżyła obecnym wizerunek szkoły i jej najważniejsze osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze w ostatnich latach, przypominając, jednocześnie, że placówka działa już bez mała 60 lat.

W swoim wystąpieniu przypomniała ważkie wydarzenia, które miały miejsce w latach 2018-2019, czyli  gruntowny remont i rozbudowę szkoły, oddanie nowoczesnych pracowni, stołówki wraz z zapleczem  kuchennym oraz powstanie wielofunkcyjnego kompleksu sportowego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci.  

Podkreśliła, ze uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych, ogólnopolskich olimpiadach, wojewódzkich konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Zwróciła uwagę na realizowane w szkole nowatorskie projekty, innowacje, które jako Dobre Praktyki są publikowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Wymieniła liczne autorskie działania, które inicjuje szkoła dla środowiska lokalnego i wyszczególniła certyfikaty zdobyte w dowód uznania za dokonania w różnych dziedzinach. Nadmieniła, że w szkole prężnie działa samorząd uczniowski, który integruje środowisko szkolne poprzez organizowanie ciekawych akcji, konkursów, uroczystości, obchodów nietypowych świąt, zaś jego pracę wspomaga wolontariat szkolny skupiony głównie na działalności charytatywnej. Zaznaczyła, jak ważną rolę w szkole odgrywają aktywne metody nauczania z wykorzystaniem wycieczek, wyjazdów do teatrów, spotkań z ciekawymi ludźmi, prezentowanie swoich dokonań wobec zaprzyjaźnionych szkół i w lokalnym środowisku.
W podsumowaniu nawiązała do plebiscytu „Podstawowa Szkoła Roku 2024", którego wynik stanowi uhonorowanie  osiągnięć placówki i bodziec do dalszego rozwoju.

Pan dyrektor, dziękując za prezentację wybranych wydarzeń i osiągnięć szkoły, podkreślił, że stanowią one wizytówkę  placówki, ale nie można zapominać, iż są  owocem wytężonej pracy jak również kreatywności i umiejętności współpracy wielu nauczycieli, co bardzo sobie ceni.

W dalszej części spotkania poprosił o zabranie głosu przez zaproszonych gości. Wystąpiła Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która pogratulowała zdobycia pierwszego miejsca w kraju i uzyskania miana Podstawowej Szkoły Roku 2024.

Zobacz

Następnie głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pan Waldemar Sikora, dziękując za zaproszenie i podkreślając osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze placówki  oraz jej zaangażowanie  w realizację ważnych wydarzeń kulturalnych w środowisku lokalnym. Przypomniał również o niezrealizowanej inwestycji – budowie hali sportowej przy szkole i wyraził nadzieję, że  w najbliższej przyszłości zostanie ona zaplanowana, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców.

Wystąpili też dyrektor ZPO w Kołaczkowicach Pani Alicja Lalewicz oraz dyrektor  i wicedyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju - Pani Aleksandra Sikora i Pan Paweł Korepta, którzy w imieniu zaproszonych dyrektorów placówek edukacyjnych w gminie podziękowali za możliwość uczestnictwa w  uroczystości i przekazali na ręce pana dyrektora Dariusza Kumora gratulacje w związku z uzyskanym zwycięstwem w plebiscycie, a także wyrazili uznanie dla  osiągnięć szkoły.

Zobacz

 

Po wystąpieniach Gości dyrektor zaprosił do obejrzenia spektaklu,  pod tytułem „Legenda o Stawie Niemieckim” w wykonaniu  uczniów pod kierunkiem nauczycielek – pani Alicji Zdziarskiej i pani  Haliny Mazur. Przypomniał, że przedstawienie jest efektem pracy programu regionalnego realizowanego w szkole. Pozwala on kultywować lokalne tradycje, poznawać obrzędy i zwyczaje naszych przodków oraz legendy związane z Buskiem i okolicą.
Inspirację dla spektaklu stanowiła książka  pt. „Buskie legendy” autorstwa regionalisty pana Franciszka Rusaka.
Uczniowie klasy IV wcielili się w bohaterów legendy obrazującej historię związaną ze znanym buszczanom Stawem Niemieckim. W przedstawieniu znalazły się również stare ludowe piosenki takie jak: „Głęboka studzienka”, „Gęsi za wodą”, „Czerwone jabłuszko” i miejsce na pokazanie starych, nieznanych dziś narzędzi i przedmiotów codziennego użytku, takich jak: żarna, przetaki, miarki, cebrzyki. Całości dopełniły ludowe, proste, płócienne stroje i piękne wianki na głowach dziewcząt. Młodzi młynarczykowie wykonali taniec z workami. Spektakl ukazał piękno naszego dorobku ludowego i regionalnego.

Zobacz

Dyrektor podziękował za znakomity występ uczniów, który uświadomił obecnym, że warto pielęgnować tradycje, czerpać z przeszłości i wzmacniać tożsamość lokalną.

Kolejnym miłym akcentem spotkania było wręczenie honorowym Gościom symbolicznych upominków przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

Oficjalna część uroczystości została podsumowana przez dyrektora placówki, Pana Dariusza Kumora. Podkreślił, że spotkanie z udziałem tak znamienitych osób jest wyróżnieniem placówki za jej wzorową i długoletnią działalność edukacyjno - wychowawczą, podniesieniem rangi uroczystości oraz  dowodem integracji przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej z pracownikami szkoły i środowiskiem lokalnym.

Zobacz

Po części oficjalnej zaproszono Gości na poczęstunek  przygotowany przez  nauczycieli i radę rodziców.

Dyrekcja PSP nr 2 w Busku -Zdroju wraz z gronem pedagogicznym składa podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości, którzy docenili zaangażowanie szkoły w realizowane działania służące jej rozwojowi i  jak zawsze okazali się niezastąpionymi przyjaciółmi.

Autorka: Jadwiga Kubicka

Reklama

REKLAMA

Szkoła Języków Obcych Europa College

Busko-Zdrój, ul. Batorego 3

Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ

Busko-Zdrój, os. Sikorskiego 9

Centrum Helen Doron Busko-Zdrój

Busko Zdrój, Pl. Zwycięstwa 18, 2 piętro

Szkoła Jazdy Libuda - kursy na prawo jazdy B, A1, A2, A

Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 7Konkursybusko.com.pl poleca

Ogłoszenia

Dodano: 2024-05-24 06:55:13

Luźna Ero Znajomość

Dodano: 2024-05-24 05:55:12

Urocza Gosia Szuka Faceta

Dodano: 2024-05-24 05:04:06

Praca Truskawki

Dodano: 2024-05-24 04:55:14

Niegrzeczna Blondyneczka

Dodano: 2024-05-24 03:54:56

Poznam Mężczyznę

Dodano: 2024-05-24 02:54:59

Młoda Kobieta Szuka Mężczyzny

Dodano: 2024-05-23 22:21:12

Usługi brukarskie

Dodano: 2024-05-23 22:20:07

Ziemia,piach,kamień, kruszywo

Dodano: 2024-05-23 22:18:55

Wyburzenia

Dodano: 2024-05-23 22:18:03

Roboty ziemne, usługi koparką

Dodano: 2024-05-23 22:16:56

Przydomowa oczyszczalnia, zbiornik na deszczówkę

Dodano: 2024-05-23 21:44:07

Partnerka na wesele

Dodano: 2024-05-23 18:51:46

Poznam panią

Dodano: 2024-05-23 16:35:48

Warsztat dla chlopca

Dodano: 2024-05-23 16:35:42

Warsztat dla chlopca