Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, ul. Armii Krajowej 19

tel: (041) 378 39 27

Zadzwoń

Kategorie: Szkoły średnie, ponadgimnazjalne / Inne / Biblioteki /

Dane teleadresowe:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, ul. Armii Krajowej 19


tel: (041) 378 39 27

Zadzwoń

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju, od 65 lat służy potrzebom czytelników, w poczet których wchodzą nauczyciele i studenci, jak również maturzyści oraz pełnoletni mieszkańcy powiatu buskiego i kuracjusze.


W strukturach biblioteki, zajmującej 267 m2 znajduje się: wypożyczalnia, czytelnia połączona z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, magazyn książek wypożyczalni i czytelni oraz sala konferencyjna i kancelaria.

W ICIM-ie do dyspozycji czytelników są trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

biblioteka_pedagogiczna001.JPG 

Księgozbiór placówki liczy obecnie 36 tys. woluminów, oraz 3 tys. książek przekazanych w użyczenie przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju na przestrzeni lat 2001-2012.

Tematyka księgozbioru obejmuje literaturę popularno-naukową, przede wszystkim z pedagogiki, psychologii, ekonomii, socjologii, filozofii i prawa oraz literaturę piękną jak również wydawnictwa albumowe.

Biblioteka posiada bogate zbiory dotyczące historii oraz współczesności Buska-Zdroju i jego regionu, jak również całego województwa świętokrzyskiego.

Ważną częścią księgozbioru są dzieła ogólnoinformacyjne, stanowiące księgozbiór podręczny, dostępny na miejscu w czytelni, w skład którego wchodzą: encyklopedie, leksykony i słowniki.

biblioteka_pedagogiczna002.JPG

Buska biblioteka gromadzi i udostępnia na miejscu fachowe czasopisma pedagogiczne, metodyczne, naukowe i społeczno-polityczne. Spośród 60 tytułów warto wymienić: „Wychowanie w Przedszkolu”, „Życie Szkoły”, „Charaktery”, „Polonistykę”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, ”Newsweek” czy „Świat Problemów”.

biblioteka_pedagogiczna003.JPG

Dla czytelników poszukujących multimediów placówka udostępnia zbiory audiowizualne, składające się z kaset video Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej Ministra Edukacji Narodowej, płyty CD i DVD z programami edukacyjnymi, filmami, bajkami dla dzieci, grami komputerowymi oraz audiobooki.

biblioteka_pedagogiczna006.JPG


Biblioteka obok katalogu kartkowego posiada katalog komputerowy on-line, dostępny poprzez stronę internetową www.pbw.kielce.pl, dzięki któremu czytelnik może przeglądać jej księgozbiór również w domu, mając dostęp do Internetu.

Biblioteka służy również pomocą maturzystom, szczególnie przy opracowywaniu tematów do matury ustnej, ponadto wspomaga nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiad przedmiotowych oraz sprowadza książki z innych bibliotek w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej.

Ponadto corocznie biblioteka włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Tygodnia Kultury Języka, organizując dla dzieci i młodzieży spotkania z osobami związanymi z literaturą oraz historią.

biblioteka_pedagogiczna004.jpg 

Od 2012 roku biblioteka współorganizuje z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju konkurs literacki pt. „Skrzydłem wiatru pisane”, w którym uczestniczą uczniowie ze szkół powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego.

biblioteka_pedagogiczna005.jpg 

W bibliotece realizowane są także lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkół, związane z edukacją czytelniczą, wzbogacone różnymi zabawami i konkursami.

Od kilku lat w siedzibie biblioteki odbywają się prelekcje organizowane w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki oraz Buskich Spotkań z Filozofią, w których uczestniczy młodzież licealna oraz zainteresowani czytelnicy i mieszkańcy powiatu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i korzystania z jej usług.

Adres biblioteki:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Filia w Busku-Zdroju
ul. Armii Krajowej 19 (Plac przy I Liceum Ogólnokształcącym)
28-100 Busko-Zdrój

tel. (41) 378 39 27
e-mail: busko@pbw.kielce.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek    - 9.00-17.00
Wtorek    - 9.00-17.00
Środa        - 9.00-17.00
Czwartek       - dzień pracy wewnętrznej
Piątek            - 9.00-17.00
Sobota           - 9.00-17.00 (każda sobota pracująca)

/Ewa Tarapata/

 


Odslon: 36289

Data ostatniej weryfikacji: 2014-10-03