MBM BHP I PPOŻ Biuro Szkoleniowo-Doradcze

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, Kościuszki 60, pok. 201

tel: 607 814 680, 608 678 350, 668 494 724

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Usługi inne / Kursy i szkolenia / Usługi BHP /

Dane teleadresowe:

MBM BHP I PPOŻ Biuro Szkoleniowo-Doradcze

Busko-Zdrój, Kościuszki 60, pok. 201


tel: 607 814 680, 608 678 350, 668 494 724

Zadzwoń Strona firmowa

"MBM" jest firmą świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, działającą na rynku od 2009 roku.

Zakres usług:
- realizacja obowiązków służby bhp przez specjalistę spoza zakładu pracy zgodnie z postanowieniami Kodeks pracy,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- analizowanie i sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- sporządzanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prowadzenie postępowań i sporządzanie dokumentacji powypadkowych,
- sporządzanie analiz okresowych stanu bhp,
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń,
- i inne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
- doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych z uwzględnieniem części graficznej oraz planów ewakuacyjnych,
- przeprowadzanie próbnej ewakuacji (przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych w celu sprawdzenia praktycznych warunków ewakuacji z budynku),
- naprawy, przeglądy i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów.
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Oferujemy najniższe ceny, a szkolenia przeprowadzamy w dogodnym miejscu i terminie odpowiadającym zleceniodawcy !!!

MBM BHP I PPOŻ. Biuro Szkoleniowo-Doradcze
ul. Tadeusza Kościuszki 60 pokój 201 (II piętro)
28-100 Busko-Zdrój

Czynne:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00
Oraz w soboty w godz. 10:00 - 14:00

Biuro:
Tel.  41 230 71 08
Fax. 41 230 71 09
e-mail: mbmbhp@gmail.com

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
Leszek Biały
Tel. 608 678 350
e-mail: bialyleszek@gmail.com

Specjalista ds. Administracji i Rozwoju
Klaudia Domagała
Tel. 734 485 316

Konserwator Sprzętu Przeciwpożarowego
Robert Chlewicki
Tel.  608 354 931

Odslon: 56477

Data ostatniej weryfikacji: 2017-07-30