Żłobek Językowa Akademia Malucha

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, os. Kościuszki 13

tel: 664 002 230

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Żłobki /

Dane teleadresowe:

Żłobek Językowa Akademia Malucha

Busko-Zdrój, os. Kościuszki 13


tel: 664 002 230

Zadzwoń Strona firmowa


Żłobek Językowa Akademia Malucha funkcjonuje przy Niepublicznym Przedszkolu Językowej Akademii Malucha. Do dyspozycji dzieci są 3 sale wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne – w każdej sali jest projektor i tablica multimedialna. Przy każdej sali znajdują się toalety dostosowane do potrzeb najmłodszych użytkowników.

Językowa Akademia Malucha dysponuje szatniami wyposażonymi w kolorowe i estetyczne szafki dla każdego dziecka, rozdzielnią pokarmów wyposażoną w kuchnię i lodówkę (możliwość przechowywania mleka).


W pomieszczeniach zastosowano nowoczesny system wentylacji powietrza z odzyskiem ciepła. System zapewnia czyste i świeże powietrze, dzięki czemu dzieci z problemami alergicznymi mogą komfortowo spędzać czas na zabawie i nauce.


Budynek, w której znajduje się żłobek wyposażony jest w monitoring wizyjny (kamery zewnętrzne i wewnętrzne) oraz kontrolę dostępu (czytnik kart przy wejściu), która ma celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie i w okolicy żłobka. Żłobek dysponuje własnym, ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w urządzenia rekreacyjne przystosowane dla dzieci w wieku żłobkowym.

W Językowej Akademii Malucha oprócz standardowych zajęć prowadzone są również zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań, takie jak:

  • zajęcia z języka angielskiego – dwa razy dziennie

  • taniec i rytmika

  • zajęcia metodą wrażliwości

  • kółko turystyczne – jedyne w regionie przy współpracy z PTTK Busko-Zdrój (za liczne wycieczki po regionie i nie tylko dzieci otrzymały w roku szkolnym odznaki PTTK);

  • kółko małego ogrodnika – dzieci wraz z nauczycielami opiekują się ogródkiem znajdującym się przy budynku

  • kółko małego ekologa – dzieci uczestniczą w akcjach ekologicznych, uczą się segregacji śmieci, zbierają nakrętki dla dzieci niepełnosprawnych.

Wszystkie dzieci objęte są opieką psychologa, logopedy i wizytami specjalistów między innymi: stomatologa, okulisty, padologa.

TRWA REKRUTACJA

Został utworzony w ramach projektu Aktywni rodzice – radosne dzieci współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt ma na celu stworzenie warunków dla 30 kobiet i mężczyzn zamieszkujących powiat buski, niezbędnych do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez utworzenie żłobka, przy już funkcjonującym przedszkolu Językowa Akademia Przedszkolaka na os. Kościuszki 13 w Busku-Zdroju (parter bloku).

Rekrutacja do I edycji projektu prowadzona była w miesiącach marzec - kwiecień 2013 r. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem, niestety nie wszystkie osoby zostały zrekrutowane. Do I edycji projektu zostało rekrutowanych 12 kobiet i 3 mężczyzn.

Rekrutacja do II edycji projektu Aktywni Rodzice – Radosne Dzieci rozpoczynasię od 15 stycznia 2014 roku i będzie trwać do15 maja 2014 roku . Zajęcia w  ŻŁOBKU w ramach II edycji projektu Aktywni rodzice – radosne dzieci rozpoczną się 1 września 2014 r.

W II edycji projektu planuje się zrekrutować 11 kobiet bezrobotnych i 4 kobiety pracujące.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:
a)    kobiety bezrobotne posiadające ofertę pracy od pracodawcy lub informację o zatrudnieniu przez pracodawcę – 15 punktów
b)    kobiety bezrobotne – 5 punktów
c)    kobiety posiadające zaświadczenie o możliwości podjęcia szkolenia podwyższające kwalifikacje – 10 punktów
d)    kobiety, które zadeklarują kontynuację opieki nad dzieckiem po zakończeniu realizacji projektu – po 19 grudnia 2014 r. – 10 punktów
e)    kobiety uzyskujące niskie dochody na jednego członka rodziny – według rankingu zgłoszonych kart rekrutacyjnych i uzyskanych punktów. 


Informacje na temat rekrutacji i realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej www.jap.edu.pl lub www.europacollege.pl w zakładce ŻŁOBEK.

Rekrutację prowadzi:
Szkoła Języków Obcych
Europa College
ul. Batorego 3, Busko-Zdrój
Tel/fax 41 370 10 41 – Biuro Projektu czynne od 13.00 do 17.00 od poniedziałku do czwartku

e-mail: europa-college@wp.pl lub kasia.stachowicz@wp.pl

Realizatorem  projektu jest Szkoła Języków Obcych Europa College z siedzibą w Chmielniku na ul. Rynek 26. Posiadająca również Odział w Busku-Zdroju przy ul. Batorego 3. 

 


Odslon: 28129

Data ostatniej weryfikacji: 2016-01-24