III Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Transmisja LIVE

Dodał: Marta Data: 2024-06-27 09:11:48 (czytane: 7275)

W czwartek, 27 czerwca 2024r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 10, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do oglądania transmisji LIVE. Rada Miejska w Busku-Zdroju podczas czwartkowej sesji, 27 czerwca udzieliła burmistrzowi Waldemarowi Sikorze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju trwa III  Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Podczas obrad Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok ("za" było 21 radnych, "przeciw" - 0 radnych).

Proponowany porządek III sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zwołanej na dzień 27 czerwca 2024r. [ pdf ].

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres międzysesyjny.

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Busko-Zdrój za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

 • W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr III/23/2024).
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2023 rok (druk nr III/24/2024).
 • W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (druk nr III/25/2024).
 • W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024-2040 (druk nr III/26/2024).
 • W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr III/27/2024).
 • W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr III/28/2024).
 • W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr III/29/2024).
 • W sprawie zmiany Uchwały Nr LXXII/859/2024 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr III/30/2024).
 • W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr III/31/2024).
 • W zmiany uchwały Nr LXXI/842/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr III/32/2024).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/843/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr III/33/2024).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/844/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr III/34/2024).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/845/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2024 rok (druk nr III/35/2024).
 • W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2024-2029 oraz sposoby realizacji zadań Rady (druk nr III/36/2024).
 • W sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój” (druk nr III/37/2024).
 • W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr III/38/2024).
 • W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych 2024 w Busku-Zdroju (druk nr III/39/2024).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/884/2024 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój na 2024 rok" (druk nr III/40/2024).
 • W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie sołectwa Dobrowoda (druk nr III/41/2024).
 • W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr III/42/2024).
 • W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój (druk nr III/43/2024).
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2023 (druk nr III/44/2024).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/443/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia” (druk nr III/45/2024).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/197/2000 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 sierpnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” (druk nr III/46/2024).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr 30/90 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 1990 roku w sprawie przystąpienia do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Miasta i Gmin Uzdrowiskowych (druk nr III/47/2024).
 • W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju (druk nr III/48/2024).

8. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój na koniec 2023 roku,

9. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,

10. Informacja na temat propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji przez samorządowe instytucje kultury oraz Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej.

Źródło: UMiG Busko-Zdrój

REKLAMA

Komentarze (37)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 44.192.44.30

rthrth (2024-07-03 09:19:32)

Proszę pamiętać, że Pani Nurek pracowała też w MPGK jako kierownik działu mieszkaniowego.

Obserwator (2024-07-01 14:25:47)

Jaka szkoda źe Pan od kolei nie startował na burmistrza ma facet pojęcie o wszystkim na wszystkim się zna ale byłby burmistrz hehehe

Henryk (2024-06-30 09:48:30)

Jeśli zamieniono średnice rur z większej na mniejszą to koszt zakupu powinien być wychwycony na fakturze. Każdy projekt ma wycenę asortymentu. Główny/ Główna księgowy/księgowa w obowiązku ma przeanalizować każda fakturę pod względem merytorycznym. A nie podkładać do zatwierdzenia dalej.
Kontrola powinna zacząć się w księgowości MPGK .

Tadeusz (2024-06-30 09:40:50)

Czy z aferą rurową ( zmienione parametry) będą pociągnięte do odpowiedzialności osoby które wówczas pracowały w MPGK tj kierownik, i inne osoby realizujące ten projekt ?
Gdyby Burmistrz zlecił audyt i kontrolę tychże inwestycji w MPGK wówczas wyszłyby brudy .

Łukasz Nowak (ten od kolei) (2024-06-29 14:46:46)

Zgadzam się z poprzednikami:
?Ktoś to nadzorował, odebrał, podpisał i zarobił. Cały czas ponosimy konsekwencje braku w urzędzie procedur nadzorczo kontrolnych oraz kompetencji w tym zakresie. Pewnie że pełną odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Radni ale ściema i sktóty to wieloletni pracownicy urzędu którzy chętnie idą na rozwiązania nijakiej jakości a za ich błędy płacą inwestorzy i my mieszkańcy.?

?Co do radnych, szczególnie z oddziału geriatrycznego nie wymagaj nic wiecej. Dieta jako dodatego do emerytury, trochę lansu (Służalski znawca wszystkiego) i czas leci.?

Było tragikomiczne, że plany kolektorów mających zapobiec dalszemu zalewaniu miasta prezentował urzędas, który bodaj walnie do powstania tego problemu przyczynił się. To przecież pod panem Mierzwą jako najpierw V-ce burmistrzem, a potem specem ds. inwestycji m. in zasypano Maskalis na odcinku na którym były ujścia starych kanałów, o czym wspomniał radny Oliwkiewicz.
Mądrzyli się wielokadencyjni (bez)radni pokroju Służalskiego, choć to za poprzedniej kadencji popierali bezkrytycznie uchwały w trybie ?Lex deweloper?.
Wreszcie pan burmistrz Szydłowski mówił o tych zaniedbaniach i złych decyzjach w 1 osobie liczby mnogiej. ?MY? ? jako kto? Ja np. nie czuję się winny zabetonowania miasta. ?My Cesarz?? Ś. P. marszałek Lepper zawsze uściślał ?My jako Samoobrona?.
Nie podoba mi się ANONIMIZACJA FUSZEREK. Szkodliwe decyzje WINNY MIEĆ IMIONA I NAZWISKA.

Kama (2024-06-29 08:53:31)

Do Pana Nowak Przeczytaj Cień wiatru Carlos Ruiz Zafon a może zrozumiesz dlaczego w tobie tyle złości że musisz wywalać ja na innych żeby poczuć się lepiej. Zło zakłada jakaś moralna determinację jakiś zamiar pewna myśl. A Pan nie zastanowi się i działa instynktownie przekonany że robi dobrze i jest dumny obrażając każdego kto ma "czelność" myśleć inaczej...... Owocnej lektury

do Pana Kamila (2024-06-28 17:48:17)

A kto w 2015 roku odpowiada za to z pozycji urzędu miasta i MPGK bo to chyba największa afera kilkunastu lat.

Opinie prawne (2024-06-28 15:55:06)

Jakie to niby dane osobowe ma na myśli radny Oliwkiewicz w swej odpowiedzi dla pana Łukasza Nowaka, w której twierdzi, że opinie prawne w sprawach odpowiedzi na skargi i wnioski do rady są dokumentem wewnętrznym, bo rzekomo zawierają dane osobowe? Jeśli skarga dotyczy np. dziury w drodze i rada zasięga opinii prawnej przed jej rozpatrzeniem to gdzie w tej opinii i niby z jakiej okazji są czyjekolwiek dane??

szczyt bezczelności (2024-06-28 15:38:44)

Przewodnicząca krzyczy na mieszkańca by nie obrażał radnych.
youtu.be/zRtJE_fgCF4?t=16527
Potem jeszcze wrzeszczy, że sama oraz inni radni nikogo nie obraża.
Świetny żart! Abstrach..c już od tego, iż radni wielokrotnie obrażali pana Łukasza Nowaka i Teresę Domagałę, to przewodnicząca sama obraziła choćby pana Łukasza Szumilasa podczas zwołanego tylko w tym celu seansu nienawiści zwanego także sesją nadzwyczajną.

Tak przewodnicząca traktuje mieszkańców! (2024-06-28 15:30:37)

Koniecznie musicie obejrzeć ten fragment:
youtu.be/zRtJE_fgCF4?t=16048
Dwoje mieszkańców moim zdaniem bardzo merytorycznie i kulturalnie wypowiada się, a mgr historii J. N. ich przekrzykuje a potem wręcz traci panowanie nad sobą.
Od kiedy pytanie o motywy, którymi w głosowaniu kierował się radny lub uwaga o częstym zmienianiu klubów przez innego radnego jest ich obrażaniem???
Widzę też, iż Mareczek już usunął komentarz pana Łukasza Nowaka w którym skrytykował radnych za bezkrytyczne zatwierdzenie złych tras komunikacyjnych i przypomniał o wybitnym zarządzaniu PKS Busko przez J. N. jako członkinię rady nadzorczej tej firmy...

Urszula (2024-06-28 10:40:53)

Skoro MPGIK Busko-Zdrój odwaliło taki przewał i zaniedbania na niekorzyść mieszkańców ul Kusocińskiego i Chopina a Wasz radny miał dowody i nic z tym nie zrobił co doprowadziło do przedawnienia więc może przy następnych wyborach dokonacie lepszego wyboru radnego i radzę zasięgnąć rady prawnika co dalej bo chyba nie będziecie żyć od pogodynki do pogodynki siedząc na wiaderkach czy pompach.

(2024-06-27 23:30:31)

"Wprowadzono do kanalizacji rurę, której średnica miała być 500 mm, a się okazało, że jest 260, czyli o połowę mniej."
To fakt, średnica jest o połowę mniejsza, ale obliczmy o ile jest mniejsza przepustowość rury 260 w stosunku do 500. Trzeba obliczyć pole przekroju. Wzór to PI razy r do kwadratu.
Rura 500 - 196250 mm2
Rura 260 - 53066 mm2
Zatem przepustowość rury 260 jest 3,7 razy mniejsza od rury 500, czyli jest niemal CZTEROKROTNIE MNIEJSZA!

COŚ STRASZNEGO!!! MUSISZ TO PRZECZYTAĆ!!! (2024-06-27 23:08:34)

Sesja Rady Miasta, czas od 4:09:20 Radny Kamil Oliwkiewicz mówi:

"Chciałem wyjaśnić mieszkańcom też naszego miasta, odnośnie kanalizacji i przebudowy w 2015 roku na ulicy Kusocińskiego. Zebrałem 163 strony dokumentów, które tu przyniosłem, żeby pokazać jaka jest ilość tego, i jak bardzo, do jak bardzo haniebnych zaniedbań doszło podczas przebudowy tej kanalizacji. To niestety sprawa jest przedawniona, ponieważ minęło już ponad 5 lat od tej inwestycji i na dzień dzisiejszy złożenie zawiadomień do Prokuratury nie będzie miało żadnego skutku, ale to co wykryłem podczas czytania tych pism i analizy dokumentów, nie tylko przeze mnie ale przez ekspertów, to po prostu woła o pomstę do nieba, jak, do jakich zaniedbań dopuszczano. Zakryto awaryjny spust wody z kanalizacji sanitarnej do Maskalisu, ponieważ wtedy już przepisy Unii Europejskiej zabraniały wprowadzania czegoś takiego, jednakowo nie przewidziano żadnej innej alternatywnej formy gromadzenia własnie nadmiaru wody tak, żeby posesje przy Kusocińskiego i Chopina nie były zalewane. To przyniosłem tutaj i jeżeli ktoś bedzie chciał sobie zobaczyć, że na przykład wprowadzono do kanalizacji rurę, której średnica miała być 500 mm, a się okazało, że jest 260, czyli o połowę mniej, a na mapach, które uzyskałem z urzędu była naniesiona kanalizacja fi 500, to o czym my mówimy? Tutaj po prostu doszło ewidentnie do próby zakrycia i zmanipulowania opinii publicznej, żeby nikt nigdy nie mógł się dowiedzieć, że tam doszło do nieprawidłowości i dzisiaj będzie procedowane to, żeby wreszcie zostało to wszystko naprawione, tylko to mieszkańcy muszą wiedzieć, że to jest ich kosztem, że ich kosztem niekompetencja poprzedniej ekipy, poprzednich władz, dzisiaj będą za to płacić. Ja będę tu dotąd, aż wreszcie będzie tak, że nie bedzie, że mieszkańcy nie będą musieli ponosić kosztów niekompetencji urzędników."

Oto właśnie jest nasze Buseczko. Co Pan na to Panie Szydłowski? Ano jak widać nic. Kryczka wygodnie siedzi na fotelu prezesa MPGK, a Pan Radny Robert Gradzik, pracownik MPGK, przeszedł po wyborach od Marońskiego do Pana klubu. Po prostu pięknie?

1 (2024-06-27 16:40:36)

Przecież rwie i urywa wypowiedzi. Kto odpowiada za tą fatalna jakość transmisdji w urzędzie

Do Henryka (2024-06-27 13:57:53)

Henryk, aleś ty głupi, tak podpisuje się mniej więcej każda osoba, która chce się odnieść do komentarza poniżej.

Henryk (2024-06-27 13:54:04)

Może ktoś mnie oświeci i powie kim jest osobą która podpisuje się,, do poniżej"
Czytając jego wypociny muszę stwierdzić że osoba ta potrzebuje specjalistycznej opieki . Gość na wszystkim się zna, wszystko krytykuje.
Może tak napiszę nam jakie będą liczby w Lotto.

. (2024-06-27 13:54:02)

Ale mamy radnych, siedzą jak w knajpie, co drugi oparty jakby go zęby bolały, inny drzemie, kolejny leży na krześle itd..... Brak jakiegokolwiek szacunku do Wyborców....

Do - Do poniżej (2024-06-27 09:40:58) (2024-06-27 13:32:22)

Ujmę to jeszcze tak:
Skoro odsprzedają żywność, to znaczy że jej nie potrzebują. Skoro jej nie potrzebują, to gdyby nie było takich kupujących jak Ty, dzięki którym ten proceder działa, to uważam, że nawet by nie odbierali tych artykułów, nie nosili ich, nie dźwigali, bo skoro ich nie potrzebują i nie byłoby chętnych na ich zakup, to po co by się mieli trudzić. Tym samym produkty te zostałyby w opiece społecznej i mogłyby być rozdysponowane osobom naprawdę potrzebującym. Ty kupując te produkty za takie groszowe kwoty po prostu sam korzystasz z opieki społecznej, korzystasz z czegoś, co przecież Ci się nie należy i wspierasz proceder, który skutkuje tym, że żywność ta mogłaby tafić do osób naprawdę potrzebujących, a tak to trafia do Ciebie.

Do - Do poniżej (2024-06-27 09:40:58) (2024-06-27 13:04:02)

Popełniasz jeden zasadniczy błąd - wrzucasz wszystkich do jednego worka. Mało tego, nazywasz osoby korzystające z opieki społecznej darmozjadami i złem koniecznym. To bardzo nieładnie z Twojej strony. Jeśli uważasz, że ktoś, kto jest stary, niepełnosprawny, chory, w trudniej sytuacji życiowej, nierzadko nie ze swojej winy to darmozjad i zło konieczne, to Twoja ocena jest bardzo niesprawiedliwa i krzywdząca.
Po drugie jeśli ktoś wyrzuca obiady, odsprzedaje pomoc żywnościową, to czy aby nie świadczy o tym, że MGOPS udziela pomocy osobom, które tej pomocy dostać nie powinny? Może MGOPS powinien lepiej weryfikować komu udziela pomocy?
Na koniec jeszcze jedna kwestia: krytukujesz innych, nazywasz i darmozjadami i złem koniecznym, to odpowiedz mi dlaczego uczestniczysz w procederze kupowania od nich tych artykułów spożywczych? Czy zgłosiłeś ten problem do MGOPS-u, że jedzenie jest marnowane i artykuły spożywcze odsprzedawane? A no tak, Tobie to pasuje bo kupujesz taniej. Tym samym jesteś współwinny, bo w tym procederze uczestniczysz. No cóż, "źdźbło w oku bliźniego się widzi, ale belki w swoim oku się nie dostrzega"...

do Poniżej (2024-06-27 12:47:02)

Jak na razie te decyzje personalne pozostawiają wiele do życzenia.Wydaje nam się że są chybione.

Ela (2024-06-27 09:42:27)

Czy to prawda że w MPGK jest juz po zmianach kadrowych ?

Do poniżej (2024-06-27 09:40:58)

A ja od tego zła koniecznego i darmozjada kupuję konserwy po 2 złote, ryż i makaron po złotówce, za litr oleju płacę 3 złote itd. MOPS powinien gruntownie zmienić swoją politykę bo takich osób którzy biorą od nich pomoc materialną i ją zamieniają na pieniądze jest bardzo dużo. Widzę jeszcze jedno: wzdłuż ul. Kopernika jadąc w dół po prawej stronie jest takie miejsce gdzie często przesiadują ci niby potrzebujący pomocy. Chodząc tamtędy często widuję porozrzucane obiady: nieodpakowane zupy, pierogi, ziemniaki surówki. Pytam się więc po co im dawać jeść?

Zaniepokojony (2024-06-27 07:32:48)

Podzielam swój niepokój jeśli chodzi o MGOPS. Niektórym na kierowniczych stanowiskach przewala się w głowie. Brak kompetencji czy brak oceny własnej wartości. W innych miastach MOPS pomaga w naszym szkodzi, a każdy zainteresowany traktowany jest jak zło konieczne i darmozjad.

do Mieszkańca miasta: (2024-06-26 19:19:53)

pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić w komunalce to kontrola nielegalnego odprowadzania ścieków przez rozmodlony wiejski elektorat. Wody z wodociągu używają tylko do picia i gotowania. Natomiast do prania i kąpieli używa się wody z przydomowej studni, a ścieki odprowadza się za darmo do kanalizacji za które płacą wszyscy uczciwi mieszkańcy gminy. Nawet nie uważają tego za grzech, taki polaczkowy rodzaj katolicyzmu i prymitywizmu.

Do do ponizej (2024-06-26 16:41:03)

Niezły artykulik, a skoro ma być konkurs, to ciekawe pod kogo ukartowany.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeżeli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Inntax Biuro Rachunkowe - Magdalena Marchewka

Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 78

Księgowość Podatki Płace Dorota Musialik

Busko-Zdrój, Wojska Polskiego 3

Biuro Rachunkowe EFEKT

Busko Zdrój, Langiewicza 39

Biuro Rachunkowe PERFEKTUS Barbara Pawlik

Busko Zdrój, ul. Wyszyńskiego 12

Imprezy/wydarzenia w regionie


Muzeum Regionalne w Pińczowie serdecznie zaprasza na wystawę "Powstanie Styczniowe na Ponidziu".<br />

Od 26 maja 2024 roku w Domu Zdrojowym przy buskiej Tężni będzie 
można zapoznać się z fascynującą historią miasta Busko-Zdrój, wydobycia 
soli i solanek. Na stałe zagości wystawa pt. "Buskie Skarby", której 
otwarcie odbędzie się o godzinie 17:30.

Buska Galeria Sztuki Willa Polonia wraz z Muzeum Teatralnym w 
Teatrze Wielkim - Operze Narodowej ma zaszczyt zaprosić na wyjątkową 
wystawę pt. 'Primadonny i szansonistki'. Ekspozycja, będąca częścią 
obchodów jubileuszowego XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. 
Krystyny Jamroz, będzie dostępna dla zwiedzających od 28 czerwca do 8 
sierpnia 2024 roku.

<p>Już od 1 lipca 2024 roku w Domu Zdrojowym przy buskiej Tężni 
będziemy mogli poznać i podziwiać twórczość Wiesława Służalskiego, 
mieszkańca naszego miasta, urodzonego w Nowym Folwarku w 1944 roku.
</p><p> </p><p> </p><p> </p>

Zapraszamy na wydarzenia zorganizowane przy Tężni w Busku-Zdroju.<br />
2024-07-01 - 2024-07-31

Wydarzenia przy buskiej Tężni


Zapraszamy na seanse do Kina Solec-Zdrój! A w repertuarze:<br />
2024-07-12 - 2024-07-28

Kino w Solcu-Zdroju zaprasza na seanse

Już w najbliższą niedzielę, 14 lipca 2024 r. o godzinie 17:00, 
Galeria Sztuki Gromada serdecznie zaprasza na wernisaż wyjątkowej 
wystawy zatytułowanej 'Gorące lato - EROTYKA'.

Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem filmowym Kina "Zdrój" w Busku-Zdroju.<br />
2024-07-16 - 2024-08-25

Terminarz Kina 'Zdrój'

2024-07-19 - 2024-08-19

Wystawa 'Twarze ZAiKS-u'


Miasto i Gmina Jędrzejów mają zaszczyt po raz kolejny być 
gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, 
który w tym roku odbędzie się już po raz trzydziesty. W murach 
jędrzejowskiego Archiopactwa Cystersów w Kościele błogosławionego 
Wincentego Kadłubka przy ul. Klasztornej 20 od soboty, 6 lipca, 
rozbrzmiewać będą wyjątkowe dźwięki muzyki organowej.
Już w najbliższy czwartek, 25 lipca 2024 roku, o godzinie 18:00,
 w Domu Zdrojowym przy buskiej Tężni odbędzie się prelekcja zatytułowana
 'Słowianie - Ludzie Słowa', którą poprowadzi Tomasz J. Kosiński. 
Spotkanie to będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat 
pochodzenia i znaczenia nazw 'Słowianie' i 'Polacy'.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju zaprasza 
wszystkich miłośników literatury na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
 Książki, które odbędzie się w piątek, 26 lipca 2024 r. o godz. 13.30. 
Tym razem uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać o fascynującej 
książce 'Obok Julii' autorstwa Eustachego Rylskiego.

Kompleks Tężnia zaprasza na serię koncertów, które odbędą się na
 tarasie widokowym tężni solankowej w ramach cyklu Korona Park Muzyczna 
Tężnia. To idealne miejsce na spędzenie letnich wieczorów przy dźwiękach
 muzyki, relaksując się na leżakach i podziwiając zachód słońca.
W dniach 27 i 28 lipca 2024 roku Kompleks Tężni w Busku-Zdroju 
zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - Targ Solny. To niezwykła okazja, aby 
zgłębić tajemnice soli, poznać jej różnorodne zastosowania oraz cieszyć 
się bogatym programem przygotowanym dla odwiedzających.

Ogłoszenia

Dodano: 2024-07-24 02:28:34

Zdecydowana szuka mężczyzny

Dodano: 2024-07-23 20:58:29

Praca przy Ociepleniach

Dodano: 2024-07-23 19:03:24

Przygotowywanie śniadań ( pomoc kuchenna)

Dodano: 2024-07-23 18:02:39

Mieszkanie do wynajęcia

Dodano: 2024-07-23 16:50:04

hej

Dodano: 2024-07-23 16:11:24

Zatrudnię pomoc kuchenna

Dodano: 2024-07-23 16:10:10

Zatrudnię Recepcjonistkę

Dodano: 2024-07-23 14:44:42

Praca na wywrotce jako kierowca

Dodano: 2024-07-23 14:20:56

ZAGINĘŁA KOTKA, NAGRODA DLA ZNALAZCY

Dodano: 2024-07-23 14:16:24

Zatrudnię osoby do pracy.

Dodano: 2024-07-23 11:51:16

sprzedam tregle

Dodano: 2024-07-23 11:40:59

Sprawny język poszukiwany

Dodano: 2024-07-23 10:09:19

wynajmę kawalerkę

Dodano: 2024-07-23 09:57:43

Poznam sympatyczna dziewczynę

Dodano: 2024-07-23 09:25:32

Montaż anten naprawa komputerów laptopów