Gabinet terapii i rozwoju dziecka PROGRES Monika Kopeć

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 21

tel: 600 247 431

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Przychodnie i poradnie /

Dane teleadresowe:

Gabinet terapii i rozwoju dziecka PROGRES Monika Kopeć

Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 21


tel: 600 247 431

Zadzwoń Strona firmowa

Gabinet terapii i rozwoju dziecka PROGRES powstał z myślą o dzieciach z problemami w rozwoju oraz trudnościami w uczeniu się.


Oferuję Państwa dziecku wieloprofilowe oddziaływania w oparciu o diagnozę poszczególnych sfer rozwoju. Nadrzędnym celem mojej pracy jest wspomaganie rozwoju Państwa dziecka, tak aby mogło ono osiągnąć maksimum swoich możliwości w atmosferze uznania i radości.

Gabinet terapii PROGRES to miejsce dla wszystkich dzieci, które potrzebują wsparcia ich naturalnych procesów rozwojowych oraz z myślą o rodzicach, którym przyszło się zmierzyć z nieoczekiwanymi trudnościami , którzy chcieliby lepiej zrozumieć swoje dzieci.

Ogromną rolę w pracy gabinetu odgrywa pomoc rodzicom i dzieciom w atmosferze radości i sympatii oraz taka organizacja zajęć aby każdemu dziecku umożliwić systematyczność i ciągłość i skuteczność terapii.

progres3.jpg

Oferta w zakresie terapii obejmuje pomoc dla:

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
W szczególności:
 • dla dzieci, które mają trudności w nauce czytania i pisania
 • dla dzieci z zaburzeniami słuchu fonematycznego
 • dla dzieci, które „brzydko piszą”
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej
 • dla dzieci z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji
 • dla tych, które mają problemy z koncentracją uwagi
 • dla mniej sprawnych manualnie i ruchowo
 • dla dzieci szczególnie nieśmiałych
 • dla dzieci, które wolniej się uczą i trudno jest im osiągnąć sukces w przedszkolu i szkole.
Celem głównym terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieci. Ponadto terapia ma na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych.

Dzieci z trudnościami w rozwoju
W szczególności:
 • dla dzieci o nieprawidłowym opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami neurologicznymi, zespołami genetycznymi,
 • dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem,
 • dla dzieci ze słabą koncentracją uwagi, problemami ze spostrzeganiem, zapamiętywaniem oraz nadpobudliwością,
 • dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, mało samodzielnych.
Terapia ma na celu zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się niepełnosprawności w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych rozwoju ruchowego i kontaktów społecznych.

Nauka czytania w oparciu metodę sylabową

Praca tą metodą ma formę zabawy, w której maksymalnie wykorzystywana jest aktywność dziecka. Nauka nie kojarzy się dzieciom z nudą, ale zabawą, radością i sukcesem.

Dla kogo zatem wczesna czytania metodą sylabową?
- dla dzieci zdrowych, które lubią wspólną zabawę i same nie wiedzą, kiedy i w jaki sposób opanują tę umiejętność;
 -dla dzieci o nieharmonijnym, opóźnionym rozwoju, wymagających wczesnej stymulacji rozwoju,
- dla dzieci mających problemy szkolne: dzięki tej metodzie są w stanie wiele nadrobić i czytać podobnie jak rówieśnicy.

Oferta w zakresie diagnozy obejmuje:
Badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka testem pep-r.
Diagnoza PEP-R określa, czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie. Są to umiejętności, które dziecko obecnie wykonuje z pomocą osoby dorosłej, po demonstracji lub z podpowiedzią. W tej właśnie sferze mieszczą się potencjalne możliwości dziecka, które po zdiagnozowaniu wykorzystuje się w pracy terapeutyczno - edukacyjnej. Wyniki testu pozwalają ustalić aktualny wiek rozwoju, poziom, na którym obecnie znajduje się dziecko.

Diagnozę PEP-R powinno się aktualizować raz do roku sprawdzając postępy dziecka i określając jego nowe możliwości.

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) zawiera 174 zadania, ocenia poziom rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju:
 • naśladowanie,
 • percepcja,
 • motoryka mała,
 • motoryka duża,
 • koordynacja wzrokowo - ruchowa,
 • funkcje poznawcze,
 • komunikacja (mowa bierna i czynna).

Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka ( Skala Zachowań ) tzn.:
 • nawiązywanie kontaktów,
 • zainteresowanie zabawą i przedmiotami,
 • reakcję na bodźce i mowę.
Mając tak szczegółową diagnozę można kompleksowo usprawniać każdą funkcję dziecka.

Doskonałe narzędzie do diagnozy funkcjonalnej przede wszystkim dla dzieci z autyzmem, z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Oferta skierowana do rodziców dzieci:
Konsultacje
Konsultacje i doradztwo to spotkania ze specjalistą, który udzieli wsparcia w zakresie różnych problemów wychowawczych. Jeżeli niepokoi Cię zachowanie Twojego Dziecka, jeśli masz wątpliwości, czy Twoje postępowanie jest odpowiednie, a metody postępowania właściwe to skorzystaj z rozmowy z pedagogiem. Podczas spotkania opowiesz o swoich wątpliwościach, a specjalista wspólnie z Tobą opracuje plan działania. Poradnictwo kierowane jest zarówno do rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak i do rodziców napotykających na typowe trudności wychowawcze.

progres06.jpg

Umów się na konsultację, jeśli Twoje dziecko:
- sprawia kłopoty wychowawcze w domu / przedszkolu / szkole,
- niepokoi Cię rozwój oraz zachowanie dziecka,
- nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych,
- bardzo często miewa napady złości, często płacze lub jest smutne,
- często wchodzi w konflikty,
- nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych,
- nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych,
- przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej,
- ma problemy z nauką, niechętnie uczy się nowych rzeczy,

Dlaczego wybrać gabinet PROGRES?
-aktywne zajęcia ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka,
-miła i przyjazna atmosfera,
-przystępne ceny umożliwiające systematyczność i intensywność ćwiczeń,
-wiedza, doświadczenie, życzliwość w podejściu do problemu,
-ciekawe, najnowsze pomoce terapeutyczne.

progres.jpg

Gabinet terapii i rozwoju dziecka PROGRES Monika Kopeć
ul. Waryńskiego 21
28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 247 431
e-mail: biuro@terapiaprogres.pl
www.terapiaprogres.plOdslon: 24469

Data ostatniej weryfikacji: 2017-06-02