Centrum Terapeutyczne ‘EUREKA’ Beata Cira

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, Siesławice 185

tel: 600 998 241

Zadzwoń Strona firmowa

Kategorie: Przychodnie i poradnie / Gabinety lekarskie /

Dane teleadresowe:

Centrum Terapeutyczne ‘EUREKA’ Beata Cira

Busko-Zdrój, Siesławice 185


tel: 600 998 241

Zadzwoń Strona firmowa

centrum_terapeutyczne.jpg

Centrum Terapeutyczne EUREKA oferuje usługi z zakresu:
 •  Diagnozy i terapii logopedycznej,
 •  Diagnozy i terapii pedagogicznej,
 •  Diagnozy i terapii integracji sensorycznej,
 •  Terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu
 •  Terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

1. Diagnoza i terapia logopedyczna

Celem terapii jest:
 •  usprawnienie motoryki narządów mowy,
 •  korygowanie wad wymowy,
 •  poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 •  rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 •  wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.
Niezwłocznie należy udać się do logopedy gdy Twoje Dziecko:
 •  w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y
 •  w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada jedynie proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:  k, g, l, ś, ź, ć, dź , s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w – wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r wymawia j
 •  w wieku 5 lat nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,
 •  między 5 a 6 rokiem  życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, r, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy
 • oraz gdy Twoja pociecha
 •  nawykowo oddycha buzią
 •  podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
 •  gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy
„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ POTEM LECZYĆ”.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie  stawiana jest  diagnoza i podjęta terapia.

2. Diagnozy i terapii pedagogicznej,

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów.  W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających nasilone trudności w uczeniu się, zdobywaniu umiejętności czytania i pisania.

Zajęcia terapii pedagogicznej to specjalistyczna pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Trudności te występują mimo normalnej inteligencji i stosowania obowiązujących metod nauczania.

Są to:
 • dysleksja - czyli trudności w nauce czytania,
 • dysgrafia - trudności w nauce pisania,
 • dysortografia - trudności w rozumieniu i stosowaniu zasad ortografii,
 • dyskalkulia - czyli trudności w uczeniu się matematyki.

Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za uczenie się matematyki oraz usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

3.  Terapia Integracji sensorycznej

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. W trakcie terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Terapia Integracji Sensoryczna jest stosowana u dzieci z:

 •  trudnościami w uczeniu się,
 •  autyzmem,
 •  całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 •  zespołem Aspergera,
 •  opóźnieniem psychoruchowym,
 •  w chorobach genetycznych,
 •  a także dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu

Wybrane objawy dysfunkcji integracji sensorycznej:
 •  jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem
 •  ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate),
 •  źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.
 •  wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie,
 •  ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów,
 •  ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie,
 •  podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.
 •  jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu,
 •  trudno się koncentruje, a łatwo rozprasza,
 •  jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża,
 •  w porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno,
 •  nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie,
 •  wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi,
 •  nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci,
 •  niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania,
 •  unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem,
 •  uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego. Jest stale w ruchu – biega, podskakuje, często zmienia pozycję ciała
 •  przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku,
 •  w nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zdobyć orientację w otoczeniu,
 •  często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie odległości
 •  nie ma dominacji jednej ręki,
 •  ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy,
 •  ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.
 •  sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy,
 •  nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to.
Centrum Terapeutyczne "EUREKA" Beata Cira
Siesławice 185
28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 998 241
e-mail: cteureka2018@gmail.com
www.facebook.com/cteurekaOdslon: 30973

Data ostatniej weryfikacji: 2019-03-18