Centrum Psychoterapii i Mediacji AN-TER Anna Bernat

Dane teleadresowe:

Busko-Zdrój, Radzanów 70E

tel: 603 313 375

Zadzwoń

Kategorie: Przychodnie i poradnie / Gabinety lekarskie /

Dane teleadresowe:

Centrum Psychoterapii i Mediacji AN-TER Anna Bernat

Busko-Zdrój, Radzanów 70E


tel: 603 313 375

Zadzwoń

Centrum Psychoterapii i Mediacji zajmuje się psychoterapią rodzinną, małżeńską, par, indywidualną oraz grupową.

Proces terapeutyczny prowadzony jest w podejściu systemowym, psychodynamicznym, bądź poznawczo - behawioralnym, a praca poddawana jest stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego.

Centrum An-Ter
oferuje możliwość rozwiązania sporów w oparciu o jedną z alternatywnych form rozwiązywania konfliktów, jaką jest mediacja.

Udział w spotkaniach z psychoterapeutą jest wskazany w przypadku przeżywania trudnych emocji i niejednokrotnie braku możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nimi.

Pracujemy z:
  • rodzinami w których relacje są trudne (konflikty, agresja, bunt, wycofanie, depresyjność, anoreksja, bulimia, uzależnienia, współuzależnienia jednego lub kilku członków, w tym również dzieci czy nastolatków);

  • małżeństwami/parami w których relacji nastąpił kryzys (m.in. zazdrość, zdrada, śmierć bliskiego);

  • pacjentami indywidualnymi (również dziećmi i nastolatkami) zgłaszającymi trud m.in. w funkcjonowaniu społecznym (m.in. zaniżona samoocena, uczucie pustki, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, syndrom wypalenia zawodowego, doświadczanie długotrwałego lęku, strachu, praca w zawodach wysokiego ryzyka).
Trudne jest jednoznaczne wskazanie kierunku pracy i przebiegu procesu terapeutycznego, gdyż każdy z nas jest kimś innym, miewa trudności w czymś innym, w odmienny sposób postrzega i doświadcza napotykane zjawiska. Ma inne potrzeby. Dzięki temu każdy z nas jest wyjątkowy. Jednak w sytuacjach kryzysowych – problematyczne staje się odnalezienie owej wyjątkowości. Warunkiem właściwego przebiegu procesu terapeutycznego jest motywacja do pracy i chęć do zmiany.

Psychoterapia objęta jest tajemnicą zupełną (udział oraz treść).

Udział w spotkaniach z mediatorem jest wskazany w przypadku chęci rozwiązania konfliktu, przy jednoczesnej możliwości wpływania wszystkich stron konfliktu – na jego satysfakcjonujące  rozwiązanie.

Mediacje prowadzone są w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz karnych (m.in. rozwody, ustalenie opieki nad dziećmi, majątkowe).

Udział i ukończone kursy:
  • Podyplomowy, całościowy czteroletni kurs psychoterapii rodzinnej (Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne),

  • Mediacje i inne formy alternatywnego rozwiązywania konfliktów (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji w Krakowie),

  • Studium terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Kontakt:
tel: 603 313 375  (w przypadku braku możliwości prowadzenia rozmowy - oddzwaniamy)


Centrum Psychoterapii i Mediacji An-Ter Anna Bernat
Radzanów 70E
28-100 Busko – Zdrój

anna_bernat.jpgOdslon: 37590

Data ostatniej weryfikacji: 2019-08-24