Strona startowa

Wiadomości - Kultura, rozrywka

XV Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby (foto/video)

Dodał: Milena Data: 2017-10-09 10:23:22 (czytane: 8810)

Piękny słoneczny dzień sprzyjał tegorocznemu XV Festiwalowi Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby. Zarówno referaty i prezentacje, jak i wystawy i stoiska przyciągnęły wielu odbiorców.

Biuro Nieruchomości MODERN s.c. - mieszkania, domy, działki
www.modernbroker.pl,nieruchomości, mieszkania, domy działki,na sprzedaż, do wynajęcia, mieszkanie, dom działka,sprzedam, kupię, zamienię, wynajmę, Busko,Pińczów, Jędrzejów, Staszów, Kazimierza, powiat buski,pińczowski, jędrzejowski,staszowski,kazimierski,włoszczowski

ul. Partyzantów 112. 28-100, Busko-Zdrój

Inntax Biuro Rachunkowe - Magdalena Marchewka
www.inntax.pl,Biuro rachunkowe, busko księgowość, księgowe, rachunkowość, kadry, płace, rozliczenia, nfz, pit, vat,cit, usługi informatyczne, strony, www,

ul. Partyzantów 78. 28-100, Busko-Zdrój

Centrum Terapeutyczne LOGO SENSUM Marzena Jasiukowicz
www.logopedabusko.pl,Centrum Terapeutyczne,LOGO SENSUM,diagnoza,terapia,integracja sensoryczna,logopedyczna,neurologopedyczna,pedagogiczna,nauka czytania,metoda sylabowa,Metoda Krakowska,autyzm,terapia psychologiczna,logopeda busko,

ul. Zachodnia 2a. 28-100 , Busko-Zdrój

Kredyty i Pożyczki - Doradztwo Kredytowe Anna Ślusarska
,

ul. Stefana Batorego 4. 28-100 , Busko-ZdrójTakże odbywający się równocześnie zlot Szkół Promujących Zdrowie cieszył się dużą frekwencją. Tego dnia w sferze profilaktyki zdrowotnej działo się dużo i na wielu płaszczyznach.

festiwal0020.jpg

Wokół hasła "DEPRESJA - porozmawiajmy o niej", ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia tematem przewodnim na 2017 rok, zorganizowaliśmy nasze działania profilaktyczne.

Część konferencyjna odbyła się w sali koncertowej Sanatorium Marconi, a czas oczekiwania na rozpoczęcie Festiwalu wypełnił występ utalentowanych uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Festiwal zainaugurował Starosta Buski Jerzy Kolarz, który odniósł się do tematyki spotkania, mówiąc m. in.: "Depresja może dotknąć każdego, bez względu na jego status społeczny, zawód czy wiek, a lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, może zachęcić więcej osób do szukania pomocy".

W imieniu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju Starosta Buski przywitał uczestników zlotu Szkół Promujących Zdrowie - uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami, nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół.

Jednocześnie gorąco przywitał i podziękował wykładowcom, którzy zawsze chętnie włączają się w działania profilaktyczne, czyniąc to honorowo. Starosta podziękował także szkołom, których uczniowie przygotowali występy na ten dzień, a więc Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz Szkole Podstawowej w Stępocicach. Starosta przywitał również przybyłych gości:
- Pana Janusza Czyża Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, który reprezentował Zastępcę Głównego Inspektora Pracy Pana Dariusza Mińkowskiego
- Pana dr hab. n. med. Andrzeja Fala Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który jest Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a także Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego
- Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszkę Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego reprezentującego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa
- Pana Grzegorza Ślusarczyka Kierownika Oddziału Polityki Zdrowotnej i Zdrowia  Publicznego Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
- Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
- Panią Małgorzatę Połeć Koordynatora Wojewódzkiego Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach
- Pana Stanisława Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
- Panią Marzenę Pyk Z-cę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
- Pana dr Zdobysława Kuleszyńskiego Prorektora ds. Badań i Współpracy Regionalnej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

festiwal0021.jpg

Osoby reprezentujące Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
- Panią Katarzynę Kozioł Naczelnika Zespołu Postępowań Wyjaśniających
- Panią Karolinę Barańczak Głównego Specjalistę w Wydziale Dialogu Społeczne-go i Komunikacji
- Panią Mariolę Biruś Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie
- Pana nadkom. Jacka Grudnia Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju
- Pana Włodzimierza Marchewkę reprezentującego Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikorę
- Pana Pawła Zagaję Wójta Gminy Nowy Korczyn
- Pana Krzysztofa Sochę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju
- Pana Wojciecha Legawca Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
- Panią Jolantę Maślichę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonale-nia Nauczycieli w Busku-Zdroju
- Panią Lucynę Wojnowską Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształ-cących w Busku-Zdroju
- Pana Sylwestra Pałkę Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
oraz Wicestarostę Buskiego Pana Stanisława Klimczaka.

We wstępie konferencji głos zabrał Pan Grzegorz Gałuszka Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa pogratulował organizatorom Festiwalu działań promujących zdrowie publiczne i podkreślił to, jak ogromną wagę dla budowania świadomego społeczeństwa mają działania edukacyjne.

Jak co roku prowadzenie konferencji objęła Pani Irena Sobieraj Przewodnicząca Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, która jest pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, a także doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Ekspertem PaT w Powiecie Buskim.

Konferencję rozpoczął wykład nt. "Zdrowie Publiczne w Polsce" wygłoszony przez Pana prof. dr hab. med. Andrzeja Fala Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który opisał znaczenie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla poprawy zdrowia Polaków.

Następnym punktem spotkania było wręczenie certyfikatów i zaproszeń do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a wręczenia dokonał Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik oraz Koordynator Wojewódzki Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pani Małgorzata Połeć.

Szkoły, które otrzymały certyfikat:
1. Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie (gmina Nowy Korczyn, powiat buski)
2. Publiczne Gimnazjum w Szewnie (gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki)
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju (gmina Busko-Zdrój, powiat buski)
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej  w Jędrzejowie - uzyskał odnowienie certyfikatu (gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski)

Zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie otrzymały szkoły:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie (gmina Daleszyce, powiat kielecki)
2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju (gmina Busko-Zdrój, powiat buski)
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej (miasto Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski)
4. Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach (gmina Radoszyce, powiat konecki)
5. Szkoła Podstawowa w Kłucku (gmina Radoszyce, powiat konecki)

Festiwal_zdrowia.jpg

W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów o niedosłuchu i jego profilaktyce, o stresie i dystresie i ich powiązaniu z chorobami nowotworowymi, o uzależnieniach prowadzących do depresji, o związku emocji z uzależnieniami, o manipulacjach w codziennych kontaktach i sposobie radzenia sobie z nimi. Te niezwykle ciekawe wystąpienia, poparte wiedzą, doświadczeniem i praktyką, przeplecione były występami. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stępocicach przedstawili historię pt. "O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy", wywołując zachwyt wśród zebranych i odczucie autentyczności przekazywanych treści. Należy podkreślić fakt, iż przedstawiona historia to autorskie dzieło Szkoły.

Doceniając pomysł i wkład pracy, na zakończenie występu obecni na sali Pan Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski oraz Pan Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju podziękowali uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji Szkoły i wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki.

Wykładowcami tej części konferencji byli: Pan mgr Eliasz Andrzejewski, Pani mgr Jadwiga Zapała ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Pani mgr Ewelina Dąbrowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Pani dr Edyta Kowalczyk-Boroń z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Pani mgr Dorota Rogala-Muszalska z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień
w Kielcach.

Po wykładach uczestnicy piątego zlotu Szkół Promujących Zdrowie mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji. W sali konferencyjnej Sanatorium Marconi odbyły się warsztaty z Koziołkiem Matołkiem, które prowadzili przewodnicy z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Natomiast "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. było organizatorem spaceru z kijkami z instruktorem po Parku Zdrojowym, a Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju zorganizowało spacer z przewodnikiem.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się Harcerska Grupa Ratownicza. Ratownicy ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój zebranym grupom prezentowali zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy byli zachęcani, aby wykonać masaż serca na fantomach osoby dorosłej lub dziecka.

Do południa w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju - odbyły się warsztaty nt. "Kultura bezpieczeństwa i zdrowia - rozwój kompetencji społecznych", których organizatorem była Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, a warsztaty prowadziła Pani dr Edyta Kowalczyk-Boroń. Zaplanowane warsztaty nt. "Medyczne skutki terroryzmu", których organizatorem było Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój niestety nie doszły do skutku z przyczyn niezależnych od organizatora i zostaną zorganizowane w późniejszym czasie.

Festiwal_zdrowia1.jpg

Popołudniowy otwarty panel pn. "Zdrowie psychiczne społeczeństwa - wyzwania i zagrożenia XXI wieku" odbył się w sali koncertowej Sanatorium Marconi w godz. 15:00 - 18:00, a dedykowany był w szczególności pielęgniarkom szkolnym i środowiskowym, jego odbiorcami byli również kuracjusze, rodzice i nauczyciele.

W tej części przedstawiono rekomendowane programy profilaktyczne, w tym z zakresu zdrowia psychicznego. Prezentacji dokonała Pani mgr Olga Adamska pracownik Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Pani mgr Teresa Zabrodzka  trener ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej", która zarekomendowała programy "Spójrz inaczej dla klas 1-3" oraz "Spójrz inaczej dla klas 4-6". W dalszej części spotkania wysłuchano następujących wykładów: "Dystres a nowotwory złośliwe" zaprezentowany przez Panią mgr Jadwigę Zapałę ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, "Uzależnienia a depresja" wygłoszony przez Panią mgr Ewelinę Dąbrowską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, "Choroby neurologiczne wieku starszego z uwzględnieniem depresji" przedstawiony przez Panią prof. Barbarę Błaszczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, a "Stres w pracy a depresja" omówiła Pani mgr Barbara Kaszycka z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Na zakończenie Pani dr Małgorzata Biskup ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaprezentowała programy profilaktyki nowotworów złośliwych piersi i szyjki macicy "Bądź spokojna - zadbaj o profilaktykę".

Tegoroczne działania towarzyszące przedstawiały się następująco:
w otoczeniu Sanatorium Marconi zlokalizowano stoiska, których organizatorami byli: Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju - stoisko ze zdrową żywnością, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju, "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A., Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego te instytucje zorganizowały stoiska informacyjno - edukacyjne oraz punkty informacyjno - edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, badania i pomiary, stoiska wystawowo - sprzedażowe, konkursy dla dzieci i młodzieży, porady prawne w zakresie Prawa Pracy i BHP, a także promujące walory województwa świętokrzyskiego.

Po raz pierwszy zaprezentował się mobilny punkt konsultacyjny, popularyzujący wiedzę o prawach pacjenta. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta byli dosłownie oblegani przez uczestników Festiwalu.

Tegoroczny Festiwal zgromadził ok. 350 uczestników. Na pytanie, czy mamy jakąś receptę na organizację tego typu przedsięwzięcia, odpowiadamy tak: WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDZIAŁANIE, PARTNERSTWO. Tak organizujemy Festiwal Zdrowia od 15 lat. Wszystkich nas - Współorganizatorów jest ponad dwudziestu.
W zależności od tematyki poruszanych spraw współpraca poszczególnych partnerów jest bardziej lub mniej zaznaczona w danym roku. Ale jest dość liczny zespół, bo prawie piętnastu Współorganizatorów, z którymi współpracujemy na bieżąco i z tego miejsca, w imieniu Zarządu Powiatu i swoim własnym, dziękuję im za to. Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby to już marka, która co roku przyciąga nowych organizatorów i odbiorców.

WSPÓŁORGANIZATORZY XV Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:
- Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
- Świętokrzyski Kurator Oświaty
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
- Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
- Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
- Polskie Towarzystwo Higieniczne
- Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
- Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
- Miasto i Gmina Busko-Zdrój
- Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
- KRUS w Busku-Zdroju
- Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
- Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
- Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
- Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
- Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
- Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

Zapraszamy do obejrzenia obszernego fotoreportażu na stronie www.powiat.busko.pl

starostwo_logo_podpis.jpg


Reklama.


Zobacz video:

Zdjęć w galerii: 46

Tagi: Festiwal Zdrowia   festiwal    

Zobacz także

Spektakl 'Tożsamość Wila' w BSCK

Dodane: 2018-09-24 09:11 - Komentarze  (0)  czytane (664)

TAGI: Spektakl Tożsamość Wila w BSCK, Tożsamość WilaKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.92.164.184

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Restauracje

Restauracja - Kawiarnia CYNAMONOWA

al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

Restauracja VICTORIA w Busku-Zdroju

Park Zdrojowy, 28-100 Busko-Zdrój

Pensjonat SANATO SPA

1-go Maja 29, 28-100 Busko-Zdrój

Zamek Dersława- Restauracja Gościniec

Al. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój

więcej

Pizzerie

Kręgielnia Chicago Drink Bar & Pizzeria

Partyzantów 17, 28-100 Busko-Zdrój

więcej

Placówki artystyczne

Konkursy

Konkurs zakończony: Koncert Beaty Kozidrak & Bajm
Konkurs zakończony: Onyx Club - Pub & Restaurant
Konkurs zakończony: Koncert Michała Szpaka w Kielcach
Konkurs zakończony: Do wygrania zaproszenia na spektakl Ostra jazda
Konkurs zakończony: Słodka Uczta dla Dwojga w Lodziarni Dolce Vita
Konkurs zakończony: Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy
Konkurs zakończony: Koncert Tribute to Jantar w Kielcach
Konkurs zakończony: Koncert Raz Dwa Trzy Młynarski w Kielcach

Oferty sponsorowane

'Galopem po zdrowie!' (foto)

Buski Klub jeździecki "Wiraż" serdecznie zaprasza, 29 września...

Festiwal Dawnych Komputerów i Gier

Stowarzyszenie Tukidydes razem z Buskim Samorządowym Centrum...

Rodzinne firmy szansą dla regionalnego rozwoju

O wyzwaniach i szansach przed jakimi stoją rodzinne firmy dyskutować...

Nie pozwól by stres popsuł ważne spotkanie biznesowe

Stres towarzyszy człowiekowi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym....

Podmioty Ekonomii Społecznej - nowa moda, czy realna potrzeba

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje że 11 grudnia w siedzibie...

Spółdzielnia Socjalna 'Awokado' już działa

Już działa lokal gastronomiczny Spółdzielni Socjalnej 'Awokado',...

Ogłoszenia

Dodano: 2018-09-24 09:24:35

Audi dwie sztuki

Dodano: 2018-09-24 09:09:27

Profesjonalne pranie dywanów oraz tapicerki meblo...

Dodano: 2018-09-24 09:07:52

TRANSPORT I PRZEPROWADZKI BUS DO 3,5 TONY BUSKO-ZD...

Dodano: 2018-09-24 08:49:54

Praca

Dodano: 2018-09-24 08:39:39

Praca

Dodano: 2018-09-24 08:12:49

Zlecę

Dodano: 2018-09-24 08:05:58

Kelner/ Starszy kelner

Dodano: 2018-09-24 07:45:32

Kupię orzechy włoskie w skorupie

Dodano: 2018-09-24 07:30:47

usługi wywrotką do 3,5t

Dodano: 2018-09-24 07:05:02

Mieszkanie pierwsze piętro , 2 pokojowe , Busko-Zd...