Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Rozmawialiśmy o depresji (foto)

Dodał: Milena Data: 2017-04-19 15:50:50 (czytane: 1979)

W Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja - Forum Zdrowia - zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

REALNET - poligrafia, reklama internetowa
www.realnet.pl,wizytówki,klepsydry,zaproszenia,druki,firmowe,przepisywanie,prace,drukowanie,wydruki,skanowanie,strony,internetowe,reklama,internetowa,strony,zaproszenie,klepsydra,wizytówka www,reklamówki,druk,laserowy,internet,kawiarnia,klub,kafejka,

ul. Batorego 4. 28-100, Busko-Zdrój

Inntax Biuro Rachunkowe - Magdalena Marchewka
www.inntax.pl,Biuro rachunkowe, busko księgowość, księgowe, rachunkowość, kadry, płace, rozliczenia, nfz, pit, vat,cit, usługi informatyczne, strony, www,

ul. Partyzantów 78. 28-100, Busko-Zdrój

Studio tatuażu - Black Line tattoo&piercing
www.tatuazebusko.pl,STUDIO TATUAŻU, SALON TATUAŻU, TATUAŻ, KOLCZYKOWANIE, KOLCZYKI, TATTOO, PIERCING, MIKRODERMAL, OZDABIANIE, UPIĘKSZANIE, TATUAZ, TATUAZE, TATUAŻE BUSKO, PIŃCZÓW, CHMIELNIK, KAZIMIERZA WIELKA,

ul. Kopernika 8. 28-100, Busko-ZdrójJuż po raz XV w ramach Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby organizujemy spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, aby rozmawiać o profilaktyce, zagrożeniach i sprawach szeroko pojętego zdrowia.

Na konferencję zaproszeni zostali najpierw uczniowie szkół podstawowych, a w drugiej części młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Otwarcia spotkania dokonał Starosta Buski Jerzy Kolarz, który na wstępie podziękował dużej grupie współorganizatorów za trwanie przy idei budowania wspólnego porozumienia dotyczącego działań wspomagających promowanie profilaktyki zdrowotnej. Starosta podziękował Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Instytutu Medycyny Wsi za to, że również i w tym roku objęli Patronatem Festiwal Zdrowia.
 

fotum_001.jpg

Następnie serdeczne powitanie zostało skierowane do uczniów i młodzieży szkolnej, do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.
 
Starosta przywitał gości:
 • Panią Barbarę Sakaus reprezentującą Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Marka Posobkiewicza,
 • Panią Ewę Ziemkiewicz przedstawiciela Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
 • Panią Katarzynę Nowacką przedstawiciela Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 • Pana Tomasza Staniec Z-cę Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach,
 • Panią Jadwigę Zapałę przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • Panią dr Edytę Kowalczyk-Boroń reprezentującą Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
 • Pana nadkom. Jacka Grudnia Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju,
 • Pana Henryka Radosza Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pana Krzysztofa Sochę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku–Zdroju,
 • Pana Wojciecha Legawca Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Panią Jolantę Maślichę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,
 • Pana Sylwestra Pałkę Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,
 • Pana Roberta Dąbala Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, Pana Pawła Zagaję Wójta Gminy Nowy Korczyn,
 • Pana Artura Cygana V-ce Wójta Gminy Solec-Zdrój,
 • Panią Barbarę Szabłowską Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Ratowni-ctwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddziału w Busku-Zdroju,
 • Panią Irenę Wielowiejską-Comi, psychologa, terapeutę, trenera, mediatora z Instytutu "ProEduco" w Ostrołęce.
Wyraził swoją wdzięczność wszystkim wykładowcom, którzy przyjęli zaproszenie i honorowo włączyli się w obchody tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia.

fotum_034.jpg

Po uroczystym powitaniu, w kilku słowach przybliżył zebranym temat przewodni obchodów Światowego Dnia Zdrowia:

"W tym roku jest to depresja, a hasło przewodnie brzmi: "Depresja - porozmawiajmy o niej". Tą sentencją Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić naszą szczególną uwagę na tę chorobę, ponieważ depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, zachęci więcej osób do szukania pomocy i zmniejszy strach związany z tą chorobą. Ogólnym celem tegorocznych działań jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało."

Po tych słowach wstępu dalsze prowadzenie konferencji objęła Pani Irena Sobieraj pedagog szkolny w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Pani Sobieraj jest również doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia  Nauczycieli w Busku-Zdroju, Przewodniczącą Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, a także ekspertem PaT w Powiecie Buskim. Prowadząca poinformowała zebranych, kto dzisiaj zadbał o zdrowy poczęstunek dla uczestników konferencji. Serdeczne podziękowania skierowała do współorganizatorów Festiwalu Zdrowia: "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A zapewniło wodę mineralną "Buskowianka", "Buski" Sanepid zorganizował jabłka, a uczennice z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju pod okiem nauczycielek Bożeny Lipki i Teresy Wesołowskiej przygotowały kolorowe wiosenne przekąski.

Zanim rozpoczęto pierwszy wykład, widownia została zapoznana z treścią listów skierowanych do organizatorów i uczestników Forum przez Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Marka Posobkiewicza oraz Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Małgorzatę Kiebzak.

Pierwsza prelekcja pt. "Jak nie dopuścić do depresji" została wygłoszona przez mgr Irenę Wielowiejską-Comi, psychologa, terapeutę, trenera, mediatora z Instytutu "ProEduco" w Ostrołęce. Forma wykładu była komunikatywna, zapraszająca uczestników spotkania do dialogu, opierała się na osobistych doświadczeniach. Mimo poważnego tematu, zawierała również elementy humo-rystyczne. Kwintesencją tego wykładu była rozmowa, umiejętność porozumiewania się, zdolności komunikowania swoich oczekiwań i potrzeb.

fotum_019.jpg

Następny wykład zaprezentowała mgr Jadwiga Zapała specjalista ds. promocji zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, która towarzyszy naszym spotkaniom "od zawsze". Temat "Stres a nowotwory" został przedstawiony rzeczowo, w oparciu o długoletnią praktykę. Należy podkreślić, że Pani Jadwiga Zapała ma niezwykłą umiejętność skupiania uwagi swoich słuchaczy, co wypływa z jej wrażliwości i subtelności, a także pasji, z jaką dzieli się swoją wiedzą z odbiorcą.

Kolejna prelegentka dr Edyta Kowalczyk-Boroń, psycholog, doradca zawodo-wy w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przedstawiła temat "Między presją ideału, a depresją codzienności - czyli co obniża nastrój młodym ludziom". I tym razem okazało się, że depresja to temat bardzo potrzebny, aby o nim mówić, ale jednocześnie bardzo szeroki. I nie sposób o wszystkim powiedzieć i wszystkiego dotknąć w czasie jednodniowej konferencji. Dlatego rozwinięcie tego wykładu nastąpi już w szkołach
w uzgodnionych z Uczelnią terminach.

W części artystycznej, która była dopełnieniem przekazanej treści, wystąpili uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach z przedstawieniem profilaktycznym "Kolorowe bajki bez dymka z fajki". Można było podziwiać pieczołowicie wykonane dekoracje, piękne stroje oraz wspaniale przygotowanych aktorów i tancerzy.

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak razem z szefem Buskiego Sanepidu Krzysztofem Sochą na ręce dyrektora Szkoły Pani Anny Lach złożyli podziękowania za przyłączenie się do działań profilaktycznych i przygotowanie tak treściwej i pracochłonnej inscenizacji.

Muzycznie wsparli nas, już tradycyjnie, utalentowani uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju pod kierownictwem nauczyciela Jerzego Koseli.

Uczestnicy pierwszej części spotkania mogli sprawdzić usłyszane wiadomości biorąc udział w konkursie. Ta forma "sprawdzianu" wywołała wiele emocji i śmiechu, a pytani doskonale poradzili sobie z odpowiedziami, za co wszyscy otrzymali drobne upominki.

fotum_006.jpg

W czasie trwania konferencji w holu Centrum Kultury zostały zorganizowane stoiska informacyjno-profilaktyczne: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a ratownicy ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój prezentowali pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, które cieszyły się dużą uwagą uczestników.

Na zakończenie konferencji prowadząca Irena Sobieraj, w imieniu wszystkich współorganizatorów, podziękowała prelegentom i odbiorcom za uczestnictwo w konferencji, zapraszając na "II Buski Festiwalowy Bieg dla Zdrowia" zaplanowany na 1 czerwca br., a  którego pomysłodawcą jest dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Sylwester Pałka oraz Pani Sobieraj.

WSPÓŁORGANIZATORZY XV Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:
- Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
- Świętokrzyski Kurator Oświaty
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
- Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
- Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
- Polskie Towarzystwo Higieniczne
- Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
- Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
- Miasto i Gmina Busko-Zdrój
- Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
- KRUS w Busku-Zdroju
- Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
- Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
- Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
- Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
- Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
- Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

Foto: Piotr Woźniak, Sanepid Busko-Zdrój

Reklama.

Zdjęć w galerii: 55

Zobacz także

Spotkanie z rolnikami w miejscowości Złota (foto)

Dodane: 2018-04-21 10:33 - Komentarze  (0)  czytane (92)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.224.234.8

psychiczni (2017-04-21 09:16:17)

Lekarze psychiczni sami często powinni się leczyć.

do poniżej (2017-04-20 22:30:41)

Dokładnie!

Krzyś (2017-04-20 12:50:27)

Jak patrzę na tych buskich celebrytów z ZSL to depresja murowana!

Ile pieniędzy z naszych podatków przeznaczono na to? (2017-04-20 10:19:10)

I jaką z tego mamy korzyść?
Oczywistą korzyść mają niedouczeni humaniści - psycholodzy oraz pseudolekarze - psychiatrzy, bo in takie akcje propagandowe napędzają klientów.

Niech te pasożyty płacą za swoje kampanie promocyjne, tak jak inne grupy zawodowe.

Tomek (2017-04-20 01:10:20)

Depresja to Kolarz!

znismaczooy (2017-04-19 22:48:08)

Ile naszych pieniędzy poszło na ten badziew?

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Most na Wiśle połączy Świętokrzyskie z Małopolskim

XIV Powiatowe Targi Edukacyjne 2018 w Busku-Zdroju

Kształcimy Ku Przyszłości, czyli Dni Otwarte w buskim Ośrodku

Kiermasz Świąteczny w Busku-Zdroju

Bogusława Majcherczak Buskowianinem Roku 2017

Motocykliści powitali wiosnę

Konkursy

Konkurs zakończony: Onyx Club - Pub & Restaurant
Konkurs zakończony: Koncert Michała Szpaka w Kielcach
Konkurs zakończony: Do wygrania zaproszenia na spektakl Ostra jazda
Konkurs zakończony: Słodka Uczta dla Dwojga w Lodziarni Dolce Vita
Konkurs zakończony: Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy
Konkurs zakończony: Koncert Tribute to Jantar w Kielcach
Konkurs zakończony: Koncert Raz Dwa Trzy Młynarski w Kielcach
Konkurs zakończony: Cyrk Safari w Pińczowie i Busku-Zdroju
Zobacz więcej Dodaj

Promocje

To jest miejsce na Twoją promocję

2016-06-30 - 2029-06-30

Pakiet żywieniowy od 30 zł w Restauracji Pod Świerkiem

2017-11-15 - 2019-06-30

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wesprzyj 'Przytulisko'!

Fundacja Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi "Przytulisko" zorganizowała kolejną zbiórkę pieniędzy dla bezdomnych zwierząt. ...