Strona startowa

Wiadomości - Polityka

Likwidacja Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju (video)

Dodał: Milena Data: 2015-09-22 13:11:12 (czytane: 24698)

Na 11 posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę dotyczącą likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój - Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju.

Agroturystyka Wełnianka w Solcu-Zdroju
,agroturystyka, świętokrzyskie, gospodarstwo agroturystyczne, nocleg, noclegi, wypoczynek, busko, solec-zdrój, pokoje do wynajęcia, pokoje gościnne, wełnin, solec,

Wełnin 136B. 28-131, Solec-Zdrój

Usługi koparką, minikoparką, Usługi hydrauliczne
www.koparkabusko.pl,koparka, usługi minikoparką, usługi hydrauliczne, usługi koparką, wykopy pod przyłącza, niwelacje i skarpowanie terenu, wykopy stawów, załadunki materiałów sypkich,kopanie szamba, wykopy pod fundamenty,transport wywrotkami

Żeromskiego 26. 28-100, Busko-ZdrójObrady buskiej Sesji Rady Miejskiej, odbyły się w miniony czwartek, 17 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca RM Justyna Nurek, która powitała wszystkich Radnych oraz przybyłych na Sesję gości.

Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad, przyjęciu protokołu z IX i X Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres międzysesyjny przyszedł czas na podjęcie uchwał. 

W porządku obrad znalazło się 17 projektów uchwał, nad którymi głosowali Radni. Wśród nich jedna z najważniejszych uchwał, dotycząca likwidacji buskiej jednostki Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół. Podczas dyskusji Radny Maciej Gawin zgłosił wniosek o udzielenie głosu Dyrektorowi ZOPiS. Większość Radnych pozytywnie rozpatrzyło wniosek.

Dyrektor placówki, w swoim wystąpieniu  tłumaczył: Powiem, że ten audyt w dużej części moim zdaniem jest kwestią interpretacyjną, więc nie jest, aż tak źle. Od 40 lat ZOPiS wcześniej ZEAS, obsługuje oświatę. Obsługujemy wszystkie czynności dyrektorskie, które nie są związane z dydaktyką, żeby dyrektorzy mieli więcej siły na organizację i dydaktykę. Zajmujemy się sprawami kadrowymi, finansowymi, płacowymi i innymi jakie są. Nasz zeszłoroczny obrót to 31 mln zł. We wszystkich innych samorządach, które sprawdziliśmy do których zwracaliśmy się, organizacja obsługi wygląda właśnie tak, że jest organ, firma powołana do organizacji. Coś w tym musi być, bo ustawodawca chce wprowadzić tzw. CUW, czyli Centra Usług Wspólnych, który chce w ten sposób centralizować obsługę jednostek. Wydaje mi się, że nie najlepiej dla naszej gminy, jeżeli byśmy z tej obsługi rezygnowali - mówił Dyrektor ZOPiS Jerzy Radziwolski.

11_sesja_rm_001_1.jpg

Głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, który mówił: Kwestia dotycząca projektu uchwały to nie jest zamiar z mojej strony, który zrodził się w ciągu dwóch tygodni, czy w ostatnim miesiącu. Praca tej jednostki przynajmniej w mojej kadencji trwa już blisko 5 lat. To nie jest sytuacja, że opinia, czy ocena pracy pracowników, ale głównie tutaj szefa rodzi się tylko pod wpływem emocji, albo pod wpływem uprzedzeń. Absolutnie nic nie ma takiego miejsca.

Podczas głosowania w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój - Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju, jedenastu Radnych było za zlikwidowaniem placówki, siedmiu Radnych wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw.

/mb/

Zobacz video:Reklama.

Tagi: sesja   rada miejska   sesja rady miejskiej  

Zobacz także

Poseł Michał Cieślak - podział środków w ramach Tarczy Finansowej PFR z podziałem na powiaty

Dodane: 2020-05-30 11:35 - Komentarze  (0)  czytane (423)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.231.21.83

XXXXXX (2015-09-24 21:27:25)

Dla zainteresowanych to podstawowe zadania zlikwidowanej jednostki


Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju został utworzony na mocy Uchwały Nr IX/144/95 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z 10 listopada 1995 r. i podjął działalność od 1 stycznia 1996 r., stając się kontynuatorem pracy działającego wcześniej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Busku – Zdroju.

Jest wyodrębnioną organizacyjną jednostką budżetową Gminy Busko – Zdrój. Przedmiotem działania Zespołu jest obsługa finansowo – księgowa, kadrowo – administracyjna i gospodarcza samorządowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, dla których Gmina Busko – Zdrój jest organem prowadzącym.

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych, których podstawę opracowania stanowi budżet Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

Zadania Zespołu określa jego Statut, który jest zasadniczym dokumentem jednostki. Do zadań tych należą w szczególności:

1) organizacja i prowadzenie przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi w jednostkach oświatowych i na ich rzecz,

2) obsługa finansowa jednostek oświatowych i ich pracowników oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnianiu i wynagradzaniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych jednostek oświatowych,

3) nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez obsługiwane jednostki oświatowe – po uzgodnieniu planu wydatków z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko – Zdrój,

4) obsługa administracyjno – techniczna działalności dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia spraw osobowych i socjalnych zatrudnionych w jednostkach nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,

5) współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych,

6) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

7) prowadzenie spraw z zakresu ewidencjonowania i inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych stanowiących mienie jednostek oświatowych,

8) przygotowywanie opracowań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,

9) sporządzanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko – Zdrój sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych, osobno dla każdej jednostki oświatowej, w okresach i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 03.02.2010 r. w/s sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 20, poz. 103),

10) opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych, planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty,

11) prowadzenie systematycznej kontroli prawidłowości wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach oraz nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej,

12) sprawowanie w imieniu Burmistrza nadzoru nad wykonywaniem przez jednostki oświatowe zaleceń dotyczących wszelkich dziedzin działalności obsługiwanych jednostek oświatowych, które zostały wydane przez uprawnione organy, służby, inspekcje i straże oraz udzielanie dyrektorom jednostek oświatowych pomocy technicznej i prawnej w organizowaniu wykonawstwa tych zaleceń,

13) wykonywanie innych zadań z zakresu oświaty przekazanych we właściwym trybie przez Radę Miejską w Busku – Zdroju lub Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

Zespół obsługuje także działalność socjalną pracowników oświaty na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu, w tym działalność Komisji Socjalnej działającej przy Zespole, oraz współpracuje z Zakładem Działalności Socjalnej Pracowników Oświaty w Kielcach w zakresie realizacji części scentralizowanej Funduszu.

Przy Zespole funkcjonuje również Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników Oświaty, dla której Zespół prowadzi obsługę finansową.

Też było w ich obowiązkach
- organizacja dowozów do szkół
- stypendia
- pracownicy młodociani

też byli w ich obowiązkach

(2015-09-23 19:37:11)

Zlikwidowano kolejny relikt dawnego systemu. Brawo panie Burmistrzu

Lolek (2015-09-23 17:15:22)

A ja ma taką propozycję: zlikwidować Radę Miasta. Skoro burmistrz ma większość głosów w Radzie, a w związku z tym i tak robi to co chce, to po co ta Rada?

(2015-09-23 16:44:22)

Po pierwsze przerażającym jest fakt iż, radni maja problemy z liczeniem do 20.
Po drugie że nie umieją się poprawnie wysłowić.
Po trzecie jeśli rzeczywiście jest tak jak usłyszeliśmy z ust radnych i pana burmistrza wystąpiły poważne nieprawidłowości to brawo dla burmistrza za odwagę i podjętą decyzje.
Po czwarte co to ma być że radni wstrzymują się od oddania głosu. Powinni wypowiedzieć się na każdy temat, to co cała kadencje będą sie wstrzymywać by nikomu sie nie narazić.
Jest wiele instytucji w powiecie gdzie można by się pochylić nad faktem sensu ich istnienia oraz kontrole audytu powinny być szczegółowo analizowane. A dyrektorzy powinni ponosić konsekwencje w końcu odpowiadają za podjęte decyzje i biorą za pełnione stanowisko nie małe pensje.

- (2015-09-23 13:32:33)

Do przedszkola radni i tam rączki podnosić a dzieciaczki wam policzą one umieją.
Biedactwa tyle problemów z tą matematyką.
Powymyślały te glosowania i ludzi stresują, przyjmować jak leci po co glosować?
Czy trudno przewidzieć wynik ?????

XXX prawdziwy (2015-09-23 13:24:18)

Nic tu nie pisałem -nie moja sprawa .

xxx (2015-09-23 10:02:58)

Ja uważam że likwidacja ZOPIS to dobre posuniecie ze strony Pana Burmistrza bo tam od pewnego czasu to całe rodziny są zatrudniane a to nie jest prywatny folwark.

zzz (2015-09-22 20:00:57)

Znalazł się znawca tematu... dyrektorzy podpisują w ZOPIS dokumenty i na tym ich rola się kończy. Jak mówi nazwa - Zespół obsługuje jednostki czyli szkoły.Trzeba czytać ze zrozumieniem pewne rzeczy i kojarzyć fakty.

uuyrfj (2015-09-22 19:01:30)

wreszcie sikora pomyslal dobrze zopis nie ma prawa bytu przeciewz dyrektorzy szkol wszystko robia lacznie z listami plac to po co 18 osob gmina utrzymuje bezprawnie niech ida DO URZEDU PRACY jako bezrobotni jeszcze dużo z zus u powinno stracic prace brawo burmistrz jesteś super

Rodowity (2015-09-22 15:08:22)

Przepraszam,jesteśmy.

olo (2015-09-22 14:42:07)

niestety nie wpłynęło żadne zgłoszenia na mój konkurs.Czy wszyscy na posiedzeniu rady wypowiadali się logicznie i merytorycznie czy tez internauci przyzwyczajeni do mowy-trawy nie poradzili sobie z wymogami konkursu, niestety nie wiem. Konkurs nadal jest aktualny, przypomnę o nim przed kolejnym posiedzeniem. Zaproponowano mi tez ranking radnych niemowów. Tylko że to trzeba oceniać w dłuższej perspektywie czasowej.

z (2015-09-20 21:22:52)

Dziś prawdziwych gulonów już nie ma...

do poniźej (2015-09-20 18:55:16)

Rozumiem, że jesteś z tych lepszych 'miastowych'... A od którego pokolenia w mieście jest się gulonem? Bo wszyscy pochodzą ze wsi.

exradny (2015-09-20 09:09:56)

Oczywiście w Internecie.

z (2015-09-20 09:04:33)

gulony to potomkowie obywateli - posesjonatów Buska; to najczęściej dwuzawodowcy: rolnicy i rzemieślnicy, to ludzie, którzy stworzyli swój własny etos, może niezbyt ambitny, ale na pewno z pożytkiem dla miasta, to ludzie, którzy dbali o jego wizerunek, to wreszcie ci, którzy podtrzymywali miejscową tradycję a ciarachy to ludność napływowa, najczęściej z wiosek, którzy przebrali się w miejskie stroje i udają mieszczan, choć im słoma na każdym kroku z butów wystaje, to ludzie z mentalnością buskiej wsi: zacofanej, łatwowiernej, pazernej i egoistycznej, nie umiejącej stworzyć zbiorowości wsólnotowej (co nie moje, to mnie nie obchodzi).

do eksradny (2015-09-19 22:03:37)

Masz na myśli dyskusję w radzie, czy w Internecie?

do z (2015-09-19 22:01:06)

Co to ciarachy i gulony?

exradny (2015-09-19 17:08:30)

czy te pierdoły to ma być poważna dyskusja o sprawach miasta?

z (2015-09-19 13:35:53)

proszę nie używać terminu "gulony"; oni zostali całkowicie zdominowani przez ciarachów;
gulonów praktycznie nie ma.

do bul (2015-09-18 21:25:45)

jeśli nie kupili prawa do zatrzymywania się na tym przystanku to mogła grozić taka kara

bul (2015-09-18 16:58:44)

W tym dniu i godzinie nie zajechał, tłumaczył to kierowca jakąś karą do 6 000 zł Do tego dnia nie miałem problemu z wysiadaniem na tym przystanku.To tyle.

antymalkontent (2015-09-17 21:22:05)

To ja dla odmiany kogoś pochwalę: sołtys Szczaworyża niegłupio mówił. A przecież nie będąc radnym nic tym sesji nie zarobił. Gdzie pozostali sołtysi? No i z nieradnych też młody gość, jakiś Nowak z Siesławic mówił. Oby więcej takich!

(2015-09-17 21:09:46)

A nie mógł się zatrzymać jak dawniej, za tym skrzyżowaniem?

do bul (2015-09-17 16:24:04)

Mi się tam kierowca tam zawsze zatrzymuje wiec może faktycznie wyjątkowo cos się stalo ze Tobie tam nie zajechal do tej nowej zatoczki.

ob co chodzi z zopis? (2015-09-17 15:54:25)

Jakie to dokładniej były nieprawidłowości wykryte przy kontroli w zopis? Coś ważnego, czy tylko takie czepianie się?

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe EFEKT

Plac Targowy 4, 28-100 Busko Zdrój

Biuro Rachunkowe DASMA - usługi księgowe

Widuchowska 51, 28-100 Busko-Zdrój

Ubezpieczenia

A-TU MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA - Piotr Kardynał

ul. Kwiatowa 7, 28-100 Busko-Zdrój

Nieruchomości na wynajem

Lokal gastronomiczny/handlowy do wynajęcia. Szczaworyż, bezpośrednio przy DK 73 Do wynajęcia
Cena: 1000zl

Lokal użytkowy, placówka bankowa - do wynajęcia, Kazimierza Wielka Do wynajęcia
Cena: 3000zl

Lokal 240m2 do wynajęcia, centrum Buska-Zdroju, ul. Partyzantów 19 Do wynajęcia
Cena: 3500zl

Do wynajęcia lokal o powierzchni około 240 m2 w ścisłym centrum Buska-Zdroju przy ulicy Partyzantów 19.Lokal nadaje się na każdy rodzaj działalności.

Lokal do wynajęcia 85m2 ul. Plac Targowy, Busko-Zdrój Do wynajęcia
Cena: 2300zl

Lokal do wynajęcia 200m2 ul. Plac Targowy, Busko-Zdrój Do wynajęcia
Cena: 3990zl

Do wynajęcia atrakcyjny lokal handlowo- usługowy w centrum Buska-Zdroju na ulicy Plac Targowy. Lokal o powierzchni użytkowej 200m2, wysokość pomieszczeń 3,20m.

Zarezerwuj nocleg

Apartament Bajkowy - komfortowe pokoje do wynajęcia

Bajkowa 7/15, 28-100 Busko-Zdrój

Agroturystyka Wełnianka w Solcu-Zdroju

Wełnin 136B, 28-131 Solec-Zdrój

Willa SŁONECZNA - noclegi, pokoje gościnne

ul. Słoneczna 18, 28-100 Busko-Zdrój

Willa Bolesław - pokoje do wynajęcia

ul. 12-go Stycznia 9, 28-100 Busko-Zdroj

busko.com.pl poleca

Zakupy utrudnione z powodu koronawirusa

Nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wprowadzają...

Czy w sklepie musimy mieć własne rękawiczki jednorazowe?

Na wtorkowej konferencji Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe...

Rodzinne firmy szansą dla regionalnego rozwoju

O wyzwaniach i szansach przed jakimi stoją rodzinne firmy dyskutować...

Nie pozwól by stres popsuł ważne spotkanie biznesowe

Stres towarzyszy człowiekowi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym....

Podmioty Ekonomii Społecznej - nowa moda, czy realna potrzeba

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje że 11 grudnia w siedzibie...

Spółdzielnia Socjalna 'Awokado' już działa

Już działa lokal gastronomiczny Spółdzielni Socjalnej 'Awokado',...

Ogłoszenia

Dodano: 2020-05-31 14:37:02

Mieszkanie 2 pokojowe

Dodano: 2020-05-31 13:13:58

Dyskretne Spotkania - Poznam Pana

Dodano: 2020-05-31 13:02:43

Paznokcie

Dodano: 2020-05-31 12:28:37

Łubijanki

Dodano: 2020-05-31 12:09:25

Szukam pracy

Dodano: 2020-05-31 12:08:59

Sprzedam

Dodano: 2020-05-31 12:01:34

Oferta pożyczki na Twoje projekty.

Dodano: 2020-05-31 11:53:46

beczka 200 litrów

Dodano: 2020-05-31 11:26:09

Specjalista ds. pozyskiwania kontrahentów

Dodano: 2020-05-31 11:25:15

Poszukiwany Kierownik produkcji - 3000 - 4000 zł ...