Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Konferencja 'Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej'

Dodał: Milena Data: 2018-02-08 13:54:22 (czytane: 2346)

W dniu 2 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju odbyła się konferencja pn. "Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej".

eltraKON Komputery Wojciech P. Kowalczyk
eltrakon.pl,eltrakon, komputery, sieci, alarmy, monitoring, telewizja dozorowa, klimatyzacje, CB, Busko, Busko-Zdrój,

ul. Poprzeczna 1. 28-100, Busko-Zdrój

AKWEDUKT - Łazienka Kuchnia
www.akwedukt-lazienki.pl,łazienka, kuchnia, bateria, umywalka, miska wisząca, kompakt, zlewozmywak, szafka łazienkowa, kabina prysznicowa, brodzik, stelaż wc, dodatki łazienkowe, płytki ceramiczne, bateria kuchenna, wentylator łazienkowy, deszczownia, natrysk, wanna, lustro. bate

ul. Batorego 22. 28-100, Busko-Zdrój

Studio tatuażu - Black Line tattoo&piercing
www.tatuazebusko.pl,STUDIO TATUAŻU, SALON TATUAŻU, TATUAŻ, KOLCZYKOWANIE, KOLCZYKI, TATTOO, PIERCING, MIKRODERMAL, OZDABIANIE, UPIĘKSZANIE, TATUAZ, TATUAZE, TATUAŻE BUSKO, PIŃCZÓW, CHMIELNIK, KAZIMIERZA WIELKA,

ul. Kopernika 8. 28-100, Busko-ZdrójAdresatami konferencji byli pracodawcy branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, ekonomicznej, budowlanej, informatycznej, rodzice uczniów,  doradcy zawodowi ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

powiat5.jpg

powiat.jpg

powiat1.jpg

powiat2.jpg

W imieniu organizatorów w konferencji udział wzięli Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski oraz Wiesław Marzec - Członek Zarządu Powiatu Buskiego. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli również Krzysztof Kobryń Prezes Zarządu oraz Marek Gos Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, Marek Wyrozumski - przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju, Piotr Łojek wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, a także przedstawiciele pracodawców zainteresowanych współpracą ze szkołami zawodowymi prowadzonymi przez Powiat Buski: Jarosław Wach - Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o., Jacek Jaworski -  Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o., Adam Biskup - Usługi Geodezyjne, Tadeusz Krzemiński - Motozbyt Stacja Obsługi Samochodów, Tadeusz Ura - Hotel pod Świerkiem, Marek Matyja P.P.U.H. Centrum Ogrodnicze s.c., Sebastian Szafraniec - S.D. Dom Budownictwo, Marcin Kwolik - Zakład Instalacji Wod-Kan c.o. Gaz i Izolacje Termiczne, Artur Szumilas Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szumilas. Konferencję swoją obecnością zaszczycili również rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz gimnazjalnych.

Celem konferencji było pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, pracodawcami i rodzicami. Pomysł na zorganizowanie konferencji zrodził się ze świadomości, iż kluczem do  sukcesu zawodowego jest trafny wybór kierunku kształcenia oraz praktyka. Uczniowie powinni poznawać rynek pracy już na etapie kształcenia w szkole,  a przygotowanie przyszłego pracownika do realizacji zadań zawodowych winno przebiegać w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Zorganizowanie konferencji wpisało  się również w jeden z podstawowych  kierunków realizacji polityki oświatowej Powiatu Buskiego zmierzającej  do stałego podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Konferencję otworzył Jerzy Kolarz Starosta Buski, który jednocześnie omówił obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Powiecie Buskim, wielomilionowe inwestycje w tą dziedzinę działalności Powiatu, a także przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy pracodawców z buskimi szkołami. Wymienił tu m.in. Hotel Słoneczny Zdrój, który - poprzez klasę patronacką - aktywnie współpracuje z ZSTiO wspierając Szkołę, jednocześnie kształcąc, czy nawet wychowując sobie, nowe kadry według własnych potrzeb. Innym przykładem mogą być Zakład Metalowo - Kotlarski "SAS" czy Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o, którzy w bardzo aktywny i wymierny sposób wspierają w kształceniu uczniów ZST-I oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w  Busku - Zdroju.

Wśród prelegentów znaleźli się:
 • Marian Szostak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju,
 • Sylwester Pałka Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju (ZST-I),
 • Andrzej Bilewski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju (ZSP1),
 • Lucyna Wojnowska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju (ZSTiO),
 • Jarosław Wach przedstawiciel Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o,
 • Marek Wyrozumski przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju,
 • Krzysztof Kobryń przedstawiciel Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Dominika Marońska - specjalista ds. Funduszy Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Marian Szostak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przybliżył system monitorowania rynku pracy pod względem jego zapotrzebowania na pracowników konkretnych specjalizacji.

Sylwester Pałka Dyrektor ZST-I przedstawił kształt współczesnego szkolnictwa zawodowego i zachodzących w nim zmian, korzyści dla ucznia wynikające z wyboru szkoły zawodowej, wymagania na egzaminie zawodowym, formy współpracy szkoły i pracodawców oraz korzyści dla pracodawcy wynikające ze współpracy ze szkołą zawodową. Zaakcentowana została  także rola doradztwa zawodowego w planowaniu kariery ucznia.

powiat6.jpg

powiat3.jpg

powiat4.jpg

Andrzej Bilewski Dyrektor ZSP 1 zapoznał uczestników konferencji ze sposobem kształcenia zawodowego młodocianych, regulacjami prawnymi w tym zakresie, wymaganiami wobec pracodawców, systemem rekompensat finansowych dla pracodawców, oczekiwaniami szkół zawodowych wobec pracodawców.

Lucyna Wojnowska Dyrektor ZSTiO oraz członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej - zaprezentowała dobre praktyki w kształceniu zawodowym w Powiecie Buskim realizowane przy wsparciu funduszy unijnych, staże i praktyki zagraniczne, organizację klas patronackich, możliwości wykorzystania przez pracodawców środków unijnych we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Marek Wyrozumski przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku - Zdroju przedstawił sposoby współpracy organizacji przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi. Bardzo istotna i ciesząca się dużym zainteresowaniem była prelekcja Krzysztofa Kobrynia przedstawiająca sposoby wsparcia przedsiębiorców przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Dominika Marońska specjalista ds. Funduszy Europejskich przedstawiła natomiast możliwości finansowania działań oświatowo - edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr oraz doposażenia placówek szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich.

Ostatnim elementem konferencji była dyskusja, w czasie której wymieniono się  poglądami i podzielono  doświadczeniem w organizacji praktyk zawodowych dla uczniów. Trzeba podkreślić, że w wielu przypadkach zauważalny jest brak zainteresowania pracodawców współpracą ze szkołami zawodowymi w celu szkolenia pracowników i ukierunkowywania ich umiejętności na oczekiwania konkretnego pracodawcy. Na dzień dzisiejszy pracodawcy - nie angażując się w tworzenie lokalnej strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego - mają ograniczony wpływ na kształtowanie kierunków kształcenia zawodowego. Organizacja konferencji ma być pierwszym krokiem do zmiany tej niekorzystnej - zarówno dla pracodawców, jak i szkół - tendencji. Obecnie mocno zauważalna jest potrzeba wsparcia poprzez organizacje pracodawcze szkolnictwa zawodowego w powiatach, gdzie nie ma przedsiębiorców mogących nawiązać współpracę ze szkołami. Brak aktywności wielu pracodawców, jako uczestników procesu kształcenia zawodowego, najczęściej podyktowane jest brakiem wymiernych korzyści dla pracodawców, jak choćby konkretnej zachęty finansowej ze strony państwa np. w postaci zwolnień podatkowych, rekompensat nie tylko za kształcenie uczniów, ale również za doskonalenie kompetencji swoich pracowników szkolących uczniów (kwalifikacje pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu).

Uczestnicy konferencji wskazali, że należy dążyć do budowania wzorcowego przykładu dobrej współpracy szkół z pracodawcami lub organizacjami pracodawców ze wskazaniem korzyści z niej wynikającej dla wszystkich stron.

Pozytywnym efektem konferencji była wstępna deklaracja nawiązania współpracy z Hutą Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. w zakresie kształcenia wykwalifikowanych operatorów urządzeń przemysłu szklarskiego.

Organizatorzy konferencji składają podziękowania za aktywny udział w konferencji i wsparcie organizacyjne następującym podmiotom:
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A.,
 • Uczniowie i nauczyciele Zespołów Szkół: Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju, Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju,
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju,
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego,
 • Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Busku - Zdroju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 • Tygodnikowi Ponidzia - za opiekę medialną oraz udostępnienie zdjęć.

Pracodawcy, którzy przyjęli zaproszenia do udziału w konferencji oraz wzięli udział w badaniu ankietowym:
 • Elporom i Elpoautomatyka Spółka z o.o.,
 • Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. ,
 • Usługi Geodezyjne - Adam Biskup,
 • Motozbyt Stacja Obsługi Samochodów - Tadeusz Krzemiński,
 • Hotel pod Świerkiem - Tadeusz Ura,
 • P.P.U.H. Centrum Ogrodnicze s.c. - Marek Matyja,
 • S.D. Dom Budownictwo - Sebastian Szafraniec,
 • Zakład Instalacji Wod-Kan c.o. Gaz i Izolacje Termiczne - Marcin Kwolik,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szumilas - Artur Szumilas,
 • Hotel Restauracja RYWA VERCI – Ryszard Grzegorczyk,
 • Salon Fryzjerski N˚1 – Agnieszka Klinicka,
 • Zakład Remontowo – Budowlany – Dariusz Musiał,
 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego – Józef Wieloch,
 • Bajt Coputers – Jan Treliński,
 • Pensjonat SANATO – Katarzyna Gadawska,
 • Usługi Geodezyjne i Kartograficzne – Kamil Kasperczyk.

Prezentacje przedstawione na konferencji:
 • Wsparcie inwestycyjne i prorozwojowe Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
 • Dobre praktyki w kształceniu zawodowym w Powiecie Buskim przy wsparciu funduszy unijnych.
 • Możliwości finansowania działań oświatowo – edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr oraz doposażenia placówek szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich.
 • Kształcenie zawodowe okiem pracodawcy - oczekiwania wobec szkół oraz możliwości zapewnienia uczniom kompleksowego przygotowania zawodowego.

tekst: Edyta Gawor, Renata Krzemień


Reklama.

Tagi: konferencja   powiat   powiat buski  

Zobacz także

IV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - transmisja w Ponidzie.TV

Dodane: 2019-01-19 12:59 - Komentarze  (1)  czytane (929)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.205.246.238

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Studniówka 2019: I LO w Busku-Zdroju - Polonez

Studniówki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie. Część 2 (foto/video)

Studniówki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie. Część 3

Studniówki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie. Część 4

Studniówka 2019: LO im. M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisławiu - Zabawa

Studniówki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie (foto/video)

Konkursy

Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na seans Planeta Singli 2
Konkurs zakończony: Koncert Beaty Kozidrak & Bajm
Konkurs zakończony: Onyx Club - Pub & Restaurant
Konkurs zakończony: Koncert Michała Szpaka w Kielcach
Konkurs zakończony: Do wygrania zaproszenia na spektakl Ostra jazda
Konkurs zakończony: Słodka Uczta dla Dwojga w Lodziarni Dolce Vita
Konkurs zakończony: Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy
Konkurs zakończony: Koncert Tribute to Jantar w Kielcach
Zobacz więcej Dodaj

Promocje

To jest miejsce na Twoją promocję

2016-06-30 - 2029-06-30

Pakiet żywieniowy od 30 zł w Restauracji Pod Świerkiem

2017-11-15 - 2019-06-30

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wielka wyprzedaż w Salonie HOUSE!

Wystartowała wielka wyprzedaż w SALONIE HOUSE w Busku-Zdroju! Na odwiedzających czekają rabaty: do -50% na cały asortyment. Nie przegap...